fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Paus Franciscus

Laten we de vakantie gebruiken om naar Jezus te luisteren

KN Redactie 20 juli 2022
image
Foto: CNS - Paul Haring

Tijdens het angelusgebed van zondag 17 juli legde paus Franciscus uit waarom het belangrijker is te luisteren naar Gods woord dan als kippen zonder kop allerlei dingen te ondernemen.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Het Evangelie van deze zondag presenteert ons een levendig beeld van het huishouden van Marta en Maria, de twee zussen die Jezus gastvrij in hun huis ontvangen (vgl. Lc. 10,38-42). Marta gaat meteen aan de slag om de gasten te verwelkomen, terwijl Maria aan Jezus’ voeten gaat zitten om naar Hem te luisteren.

Jezus’ verrassende antwoord

Daarop richt Marta zich tot de Heer en vraagt Hem om Maria te vragen haar te komen helpen. Marta’s klacht lijkt terecht: wij zouden haar gelijk geven. Maar Jezus antwoordt als volgt: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden” (vers 41-42).

Zijn antwoord verrast ons. Maar Jezus zet heel vaak onze manier van denken op zijn kop. Laten we ons afvragen waarom de Heer de zorgzame aard van Marta weliswaar waardeert, maar toch aangeeft dat Maria’s gedrag de voorkeur verdient.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Andere prioriteiten

Marta lijkt te leven volgens deze filosofie: eerst de lasten, dan de lusten. Gastvrijheid bestaat dan ook niet uit mooie woorden, maar uit je handen uit de mouwen steken, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de gast zich welkom voelt.

Dat weet Jezus heel goed. En daarom ook erkent Hij Marta’s werk. Maar Hij wil haar doen begrijpen dat er een nieuwe orde van prioriteiten bestaat, anders dan de orde die ze tot nu toe heeft gevolgd. Maria heeft begrepen dat er een “beste deel” is, waaraan prioriteit moet worden gegeven. De rest komt allemaal later, als water dat voortkomt uit de bron.

Wat is het beste deel?

Laten we ons dus afvragen: wat is dit “beste deel”? Dat is luisteren naar Jezus’ woorden. In het Evangelie staat: “Maria, gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden” (vers 39). Let op: ze luisterde niet staand, terwijl ze bezig was met andere dingen, maar gezeten aan Jezus’ voeten.

Zij had begrepen dat Jezus geen gast is als alle andere. Op het eerste gezicht lijkt het alsof Hij gekomen is om te ontvangen, omdat Hij behoefte heeft aan een maaltijd en een slaapplek. Maar in werkelijkheid is Jezus gekomen om zichzelf te geven door middel van zijn woord.

“Jezus’ woord verandert ons leven”

Jezus’ woord is niet abstract, het is een leer die ons leven raakt en vormgeeft, het verandert, het bevrijdt van de dofheid van het kwaad, het bevredigt en een vreugde schenkt die niet voorbijgaat. Jezus’ woord is het beste deel, het deel dat Maria had gekozen.

Daarom geeft Maria daar prioriteit aan: ze stopt en luistert. De rest komt later. Dat neemt niets weg van de waarde van iemands praktische inzet, maar die moet niet voorafgaan, maar voortvloeien uit Jezus’ woorden. Je inzet moet bezield worden door de Geest. Anders wordt je werk gereduceerd tot gedoe en gepieker over van alles en nog wat, tot steriel activisme.

Naar Jezus luisteren

Broeders en zusters, laten we deze vakantietijd gebruiken om stil te staan en naar Jezus te luisteren. Het is vandaag de dag steeds moeilijker om vrije momenten te vinden om te mediteren. Voor veel mensen is het werkritme hectisch en vermoeiend.

De zomerperiode kan een waardevol moment zijn om het Evangelie te openen en het langzaam te lezen, zonder haast. Lees elke dag een kleine passage uit het Evangelie. Dat doet je binnengaan in Jezus’ dynamiek.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Op de automatische piloot

Dat we ons door het lezen van die bladzijden mogen afvragen hoe ons leven ervoor staat. Is mijn leven in lijn met wat Jezus zegt of bepaald niet? Laten we ons in het bijzonder afvragen: als ik begin aan de dag, stort ik me dan meteen op alles wat me te doen staat, of zoek ik eerst inspiratie bij Gods Woord?

Soms beginnen we onze dagen op de automatische piloot, door als kippen zonder kop allerlei dingen te gaan doen. Nee, we moeten onze dag beginnen door allereerst naar de Heer te kijken, zijn Woord erbij te nemen. Het kan kort zijn, maar laat het een inspiratie zijn voor je dag.

Andere toon aan de dag

Als we ’s ochtends het huis uit gaan met een woord van Jezus in onze gedachten, dan zal de dag ongetwijfeld een toon krijgen die gekenmerkt wordt door dat woord. Een woord dat de macht heeft om ons handelen te richten naar wat de Heer wil.

Moge de Maagd Maria ons leren om het beste deel te kiezen, dat nooit van ons zal worden afgenomen. (Vertaling Susanne Kurstjens)