fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Woord van de paus

Paus Franciscus: ‘In de Eucharistie krijgen we een nieuwe kijk op het leven’

Selinde van Dijk-Kroesbergen 28 september 2022
image
Tijdens de slotmis van het Nationaal Eucharistisch Congres in Italië spoorde paus Franciscus mensen aan om de eucharistische aanbidding te herontdekken. Foto: CNS - Paul Haring

“Laten we terugkeren naar Jezus, laten we terugkeren naar de Eucharistie”, zei paus Franciscus zondag tegen duizenden aanwezigen in een voetbalstadion in de Zuid-Italiaanse stad Matera. De paus droeg er de slotmis op van het Italiaanse Nationaal Eucharistisch Congres.

Het congres vond van 23 tot 25 september plaats. Meer dan tachtig bisschoppen en honderden afgevaardigden uit heel Italië namen eraan deel.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Matera, de stad waar dit keer het congres plaatsvond, wordt ook wel de ‘stad van het brood’ genoemd vanwege het traditionele zuurdesemrecept dat door de eeuwen heen is doorgegeven.

De smaak van het brood

“Laten we terugkeren naar de smaak van brood”, zei de paus in zijn homilie. “Want terwijl we hongeren naar liefde en hoop, of wanneer we gebroken zijn door de beproevingen en het lijden van het leven, wordt Jezus voedsel dat ons voedt en ons geneest.”

 

“Ieder van ons is een geliefd kind. Ik ben gezegend door God. Hij wil me kleden met schoonheid en me bevrijden van alle slavernij”
- Paus Franciscus

De paus zei te dromen van een Kerk die “knielt voor de Eucharistie en met verwondering de Heer die aanwezig is in het brood aanbidt” en die tegelijkertijd compassie heeft met de armen en gemarginaliseerden.

Ook stelt de Eucharistie elke persoon voor een uitdaging, zei paus Franciscus: “om God te aanbidden en niet onszelf, om Hem centraal te stellen in plaats van de ijdelheid van het zelf”.

Nieuwe kijk

“Als we de Heer Jezus aanbidden die aanwezig is in de Eucharistie”, vervolgde de paus, “krijgen we ook een nieuwe kijk op ons leven: ik ben niet de dingen die ik bezit of de successen die ik kan behalen. De waarde van mijn leven hangt niet af van hoeveel ik kan laten zien. Het neemt ook niet af als ik mislukkingen en tegenslagen tegenkom. Ik ben een geliefd kind, ieder van ons is een geliefd kind. Ik ben gezegend door God. Hij wil me kleden met schoonheid en me bevrijden van alle slavernij.”

Klik op de pijltjes voor meer beeld | Foto's:

“Laten we dit onthouden: wie God aanbidt, wordt van niemand een slaaf”, sprak de paus die vervolgens iedereen aanspoorde om de eucharistische aanbidding te herontdekken.

Gevangenen en vluchtelingen

Zondag was ook de Werelddag voor Migranten en vluchtelingen. De miswijn die werd aangeboden was daarom gemaakt van door vluchtelingen en migranten verbouwde wijnstokken. De hosties die werden uitgereikt waren mede door Italiaanse gevangenen bereid.

https://www.kn.nl/donaties/