fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Film

Compostella

Hettie van der Ven 23 juni 2016
image

In 2015 trokken er ruim 250.000 pelgrims naar Santiago de Compostella. De meesten gingen te voet. Of ze vooral gingen om het graf van de apostel Jacobus de Meerdere te bezoeken of vanuit andere religieuze motieven te velde trokken, is echter de vraag.

Over ‘de Camino’ naar Compostella wandelen en onderweg nadenken over je levensweg of zelfs de zin van het bestaan past tegenwoordig voor veel mensen bij hun persoonlijke (spirituele) ontwikkeling.

Integer

Filmmaker Freddy Mouchard volgde gedurende drie jaar verschillende van deze ‘moderne pelgrims’. Dit doet hij op een integere manier. Geen close-ups van bezwete gezichten of van voeten vol blaren, maar haast verstilde beelden, veelal van de natuur onderweg en van de kerken en kloosters die op de route liggen. Soms ook van de schaduw van een wandelaar of van een groepje lopers in de verte, altijd onherkenbaar.

Levenswijsheden

Wel zijn veelvuldig de stemmen van enkele anonieme wandelaars te horen. Ze delen niet hun privéomstandigheden, werkperikelen of persoonlijk leed, maar zoeken woorden voor hun belevingen en inzichten tijdens het lopen.

“Als je geduld hebt, geen last voelt, als je hart en ziel kunt winnen en volhoudt, dan behoort de aarde jou toe.” En ook: “Er is geen weg. Gaandeweg ontstaat de weg.” Compostella zit er vol mee: mooie levenswijsheden en waardevolle inzichten, maar ook irritante clichés (“Ik ben op zoek naar mezelf”) en praktische nuchterheid (“Mijn schouders doen pijn. Die rugzak is veel te zwaar”).

Meditatieve kijkervaring

De regisseur gaat op een fraaie manier om met ‘beeldrijm’. Een lange weg met bomen gaat naadloos over in een rij pilaren van een kerk of kloosteromgang. Beelden herhalen zich, waardoor Compostella een aangename, haast meditatieve kijkervaring biedt.

De oorsprong van het pelgrimeren wordt niet vergeten. Er is aandacht voor de eeuwenoude routes die naar Compostella leiden en voor de plichten die goede christenen hadden (en hebben) om pelgrims onderdak te bieden. Wonderlijk zijn de terugkomende beelden van kinderen die ganzenbord spelen. Wellicht is het een metafoor voor het stap voor stap verder komen?

Raakvlak met geloof

Sommige wandelaars ontdekken tijdens de duizenden stappen wel degelijk raakvlakken met geloof en religie, terwijl ze wellicht niet belijdend zijn. “Al die stappen beschouw ik als een soort gebed”, zegt de een. “In wezen gaat het om bidden”, zo stelt een ander. Een derde zwijgt en brandt een kaars. Al eeuwenlang vindt iedereen zijn weg op de Camino. 

Film: Compostella (2015), Frankrijk, 96 min. Regie: Freddy Mouchard, met anonieme wandelaars op de Camino