Geef om katholieke journalistiek

doneer

Doelstellingen

Stichting Katholiek Nieuwsblad is de uitgever van de wekelijkse krant Katholiek Nieuwsblad die op vrijdag verschijnt. Katholiek Nieuwsblad wil de verbindende schakel zijn tussen de katholieken in het Nederlands taalgebied en het nieuws uit de wereldkerk. Ook bericht Katholiek Nieuwsblad vanuit katholiek perspectief over het andere nieuws in de wereld.

Wij  voorzien het nieuws uit Kerk en wereld van zowel duiding als opinie. Wij doen dit door vanuit een goed gefundeerde katholieke visie een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De eigen redactie en een breed netwerk van freelancers en columnisten volgen de actualiteit, die dagelijks te lezen is op de site van Katholiek Nieuwsblad.

De stichting bevordert de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals deze door de katholieke Kerk wordt overgeleverd. De stichting wil dienstbaar zijn aan katholieken om daarmee de positie van katholieken in de maatschappij constructief, positief en herkenbaar te maken.

Visie

De stichting wil op een onafhankelijke wijze feiten, kennis, meningen, opinie en commentaar zo breed mogelijk presenteren. Zij maakt daarbij gebruik van moderne communicatiemiddelen, internet, beeld, geluid, papier, druk, dvd’s, uitgaven etc.

Tegelijkertijd  levert de stichting een bijdrage aan de katholieke gemeenschap van Nederland door het geven van lezingen, workshops en radio- en televisie-interviews. Zij ondersteunt daarbij ook specifieke groepen katholieken in hun eigen presentaties door het geven van trainingen. De ervaringen die in de voorbije jaren zijn opgedaan met het uitgeven van boeken door de eigen redacteuren en met het ondersteunen van manifestaties door deze gratis te promoten in advertenties, banners op de website etc. zal blijven bestaan.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de medewerkers worden ingezet voor die activiteiten, waarvoor zij zijn aangesteld. De organisatie wordt verder ondersteund door een groep vrijwilligers die onbezoldigd een bijdrage leveren aan de activiteiten van de stichting.

ANBI Publicatie

De Stichting Katholiek Nieuwsblad is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (onder bepaalde voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht.

De publicatieplicht past bij de openheid die van Algemeen Nut Beogende instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen.

Downloads

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.