Geef om katholieke journalistiek

doneer

Opinie

Ed Arons

Voorbij de polarisatie: voluit katholiek én eigentijds

Zetten we als Nederlandse katholieken in op contact met buitenstaanders door onze katholieke eigenheid af te vlakken? Of zetten we in op die eigenheid, waardoor we soms mensen afstoten? Buitenlandse katholieken in ons land tonen ons een derde weg.
KN Redactie

‘Nieuw debat nodig over abortusgrens’

In de Week van het leven vraagt het Platform Zorg voor Leven aan Nederland om de ogen te openen voor het ongeboren leven. Vijf leiders van de organiserende partijen – onder wie Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) – breken een lans voor een nieuw, open gesprek…
Bill Banning

Er zijn wel degelijk echte katholieke scholen in ons land

Er valt het nodige op het katholiek onderwijs in Nederland aan te merken. Tegelijkertijd zijn er wel degelijk katholieke scholen te vinden die gestalte geven aan de visie van het Tweede Vaticaans Concilie.
Lambert Hendriks

Euthanasie bij dementen: Wat is hier menswaardig aan?

Ook voorstanders van euthanasie zouden zich ernstig zorgen moeten maken nu de deur naar euthanasie bij demente mensen echt geopend lijkt.
Bernice Brijan

Kwetsbare mensen verdienen steun, van u en van mij

Psychisch kwetsbare mensen lopen niet zelden verloren in de zorgbureaucratie. Zij verdienen niet alleen betere steun van instanties, maar ook van hun omgeving.
Arjen Siegmann

De ‘basisbaan’: hoopgevend antwoord op langdurige werkloosheid

Juist nu het economisch beter gaat, is het tijd ons te bezinnen op onze aanpak van werkloosheid. Tijd voor het invoeren van ‘basisbanen’.
Greg Erlandson

De crisis als kans voor de Kerk

Als we ons falen erkennen, kan uit de duisternis van de misbruikcrisis licht voortkomen.
Brett Robinson

Hoe kan de Kerk haar boodschap overbrengen?

In tijden dat aandacht een schaars goed is geworden, is het lastig voor de Kerk haar boodschap over te brengen.
J.D. Flynn

Waarom ik wil leren de Kerk te vergeven

Gemakkelijk is het niet, noodzakelijk wel: vergeven. En koste wat kost wil ik leren de Kerk na de recente misbruikschandalen te vergeven.
KN Redactie

Onjuiste beeldvorming en venijnig politiek spel zetten subsidie Siriz onder druk

Siriz ligt onder vuur: de organisatie zou niet neutraal zijn in haar hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen. Dat beeld is echter eenzijdig en foutief, en het is onverteerbaar dat op grond daarvan haar subsidie op het spel wordt gezet.
KN Redactie

Zakelijk realisme kardinaal Eijk verdient hulde

Het toekomstvisioen dat kardinaal Eijk in De Gelderlander liet optekenen was niet rooskleurig. De Kerk in het aartsbisdom gaat hard achteruit; over tien jaar zullen nog maar tien tot vijftien kerken regelmatig Eucharistievieringen hebben. Het kwam hem op veel kritiek te staan. Maar waarom prijst niemand Eijks realisme?
1 2 3 15
Adventsactie Stichting BVA

KN Actueel | Radio Maria

3 minuten catachese DVD

Goede voornemens zijn onzin, als je iets wilt veranderen, begin er dan gewoon nu mee.