<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Foto: Paz Arando - Unsplash
Overweging

Roepingenzondag: zijn wij de oogst of zijn wij de arbeiders?

Ramon Roks 19 april 2024

Op roepingenzondag – de vierde zondag van Pasen – bidden we voor meer priesterroepingen. Is dat wel nodig in een krimpende Kerk? Priesterstudent Ramon Roks biedt een ander perspectief op het begrip ‘roeping’.

“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig” (Lc. 10,2) galmde het zo’n jaar geleden door de kerk op roepingenzondag. Ikzelf was die zondag voorganger in de parochie waar ik toen werkzaam was. Grote kerk, kleine plaats, pakweg zo’n dertig aanwezigen.

Tijdens de overweging ging ik voor het altaar staan, keek eens goed om me heen en zag een kerk die toch overwegend lege banken bevatte. “U kunt mij veel wijs maken, maar ik heb toch niet de indruk dat u zelf het gevoel heeft dat de oogst hier op dit moment te groot is voor het aantal arbeiders.” Een opening van een overweging die met veel gelach vanuit de kerkbanken ontvangen werd.

Verschillende associaties

Op roepingenzondag staan we stil bij het thema ‘roeping’, een woord dat veel verschillende associaties bij mensen oproept. Wanneer ik met een oudere generatie spreek hoor ik dat zij bij het woord roeping met name denken aan priesterschap. “Sommigen hebben die roeping, anderen hebben geen roeping.”

“Ikzelf heb mijn roeping ervaren als het gaan van een weg, waarvan de route gaandeweg steeds duidelijker wordt”

Wanneer ik met jongeren spreek hoor ik veeleer het beeld van een stem die van buitenaf plotseling roept, als een donderslag bij heldere hemel.

Stapje vooruit, stapje terug

Ikzelf heb mijn roeping veel meer ervaren als het gaan van een weg. Een weg waarvan de route steeds duidelijker wordt naarmate je de weg gaat. Juist door een stap te zetten, soms vooruit, soms een stapje terug en door af en toe even stil te staan is de weg mij steeds duidelijker geworden.

In mijn beleving gaat het erom op het spoor te komen waar de momenten zitten dat het glinstert. Te ontdekken waar je ten diepste geluk ervaart, momenten waarin we iets van God mogen ervaren in ons leven, in wat we doen of in de ander.

Ontmoetingen

Zo ben ik met een aantal goede herders als voorbeeld op het spoor gekomen van het priesterschap.

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

Door momenten waarin mensen aan de rand van Kerk of samenleving mij iets van God lieten zien. Door een geloofsgemeenschap die inspireerde en mij deed verlangen me in de volle breedte voor die gemeenschap in te zetten. Door een beleving van het celibaat als een levensstaat die je vrij kan maken om ten volle dienstbaar te zijn aan God en de mensen.

Andere interpretatie

Het spoor van het priesterschap is uiteraard niet het enige voorbeeld van roeping. Ik denk weer terug aan die viering van precies een jaar geleden. “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.”

Veel mensen denken bij de oogst aan de groep die in de kerkbanken zit en bij arbeiders aan priesters of andere pastores. Kunnen we dat beeld van de oogst en de arbeiders echter niet ook anders interpreteren?

Wie of wat is de oogst?

Want wat als wij als gezamenlijk volk van God allemaal die arbeiders zijn? Alle gelovigen; vrijwilligers, kerkgangers, priesters en voorgangers samen als beeld van die arbeiders. De vraag die vervolgens echter opkomt is: wie of wat is dan de oogst?

“Laten we deze roepingenzondag stilstaan bij de vraag: waar ben je ten diepste toe geroepen?”

Dit beeld impliceert dat de oogst ook te vinden is buiten de deuren van onze kerk. Dat we als katholieke gelovigen midden in ons leven en midden in de samenleving onze ogen en oren open moeten houden om Christus present te stellen en na te volgen.

Talenten inzetten

Dit jaar horen we op roepingenzondag immers: “Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook die moet Ik leiden.” (Joh. 10,16)

Jezelf afvragen waar en hoe je je roeping midden in het leven waar kan maken en gestalte kan geven geeft zo een missionair karakter aan deze zondag. In dienstbaarheid aan God en de mensen mogen we ons allemaal afvragen hoe we onze talenten kunnen inzetten.

Trouw aan jezelf

Laten we deze roepingenzondag stilstaan bij de vraag: waar ben je ten diepste toe geroepen? Wat maakt je nou echt gelukkig? Durf de weg te gaan; trouw aan jezelf, trouw aan de goede God, samen luisterend op weg, stap voor stap.

Ramon Roks is priesterstudent voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij studeert theologie bij Fontys Theologie en levensbeschouwing in Utrecht en woont in het Sint-Janscentrum in Den Bosch.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.