<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Deetman: ‘Hef geheimhoudingsplicht misbruikslachtoffers op’

KN Redactie 28 juni 2016
image
Foto: KN/Jan Peeters

Slachtoffers van seksueel misbruik zouden niet langer gebonden moeten zijn aan de geheimhoudingsplicht die ze soms overeengekomen zijn.

Laatste monitorrapport

Dinsdag publiceerde de voormalige onderzoekscommissie naar seksueel misbruik in de katholieke Kerk haar laatste monitorrapport. Daarin wordt het hele verloop van het onderzoek, gepubliceerd in 2011, tot de laatste stand van zaken rond de afwikkeling ervan belicht.
Naast het verkrijgen van erkenning en genoegdoening via de daartoe in het leven geroepen Klachten-commissie, konden slachtoffers ook gebruik maken van mediation of minnelijke schikking.

Geheimhoudingsbepalingen

Naar aanleiding van mediaberichten deed Deetman onderzoek naar de 369 mediation- en schikkingsovereenkomsten met slachtoffers die hem bekend zijn. Daarvan zijn er 18 overeengekomen met bisdommen, waarvan 6 met geheimhoudingsbepalingen. Van de 351 met orden en congregaties gesloten overeenkomsten bevatten er 255 “uiteenlopende geheimhoudingsbepalingen”.
Over vijftien overeenkomsten was Deetman door de betreffende congregaties niet geïnformeerd.

Openbaarheid noodzaak

In de verschillende onderzoeken en adviezen is gewezen op “de noodzaak van openbaarheid en transparantie bij de behandeling van klachten”.

Steunbewijs

De zogeheten Slotmonitor wijst erop dat de informatie dit soort overeenkomsten bevat van belang kan zijn als steunbewijs voor de behandeling van klachten van andere slachtoffers. “De meeste overeenkomsten beperken de mogelijkheid van steunverklaring. In enkele overeenkomsten wordt dat zelfs expliciet verboden. Slechts 21 overeenkomsten met geheimhoudingsbepalingen staat het leveren van steunbewijs expliciet toe.

Niet op de hoogte

De Klachtencommissie is op dit moment op de hoogte van de inhoud van 303 overeenkomsten. In de overeenkomsten met een aantal congregaties zijn de namen van aangeklaagden evenwel verwijderd”, aldus de voormalige Commissie Deetman.

Geen bewijs van druk

Het onderzoek onder leiding van Deetman naar de geheimhoudingsovereenkomsten “heeft feitelijk niet kunnen vaststellen dat hierbij sprake was van al dan niet bewust uitgeoefende dan wel gevoelde druk op slachtoffers om specifieke gevallen van seksueel misbruik buiten de openbaarheid te houden.”

Geheimhouding opheffen

Deetman raadt de betreffende bisdommen, orden en congregaties “met klem” aan de slachtoffers met wie overeenkomsten zijn gesloten “te laten weten dat de geheimhoudingsbepalingen in deze overeenkomsten niet langer op hen van toepassing zijn”. Ook zou de Klachtencommissie van eventueel daarin besloten steunbewijs moeten worden geïnformeerd. (KN)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.