fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Op weg naar Pinksteren

Paul Graas 25 mei 2023

Een van mijn favoriete boeken uit de Bijbel is de Handelingen van de Apostelen. Dit boek lijkt een beetje een underdog, een soort bijlage van de vier Evangeliën. Het is echter geen bijlage, maar juist een voltooiing van het Evangelie. Het gaat namelijk om het Genesisverhaal van de Kerk.

Hoofdrol voor de Heilige Geest

Het verhaal toont ons wat onze missie is in de wereld, nu Jezus de deuren van het Koninkrijk voor de mensheid heeft geopend. De hoofdrolspeler in dit verhaal is niet een van de apostelen en ook niet Paulus. Het is de Heilige Geest.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De oosterse kerkvader Gregorius van Nazianze (329-389) zei dat in het Oude Testament God de Vader zich openbaart aan de wereld en dat Hij de Zoon aankondigt. In het Nieuwe Testament is het de Zoon die zich openbaart en Hij kondigt de Heilige Geest aan. In het leven van de Kerk is het de Heilige Geest die zich openbaart en dat begint bij de verhalen uit de Handelingen van de Apostelen.

Op weg

We zijn op weg naar Pinksteren. In het tweede hoofdstuk van de Handelingen wordt ons verteld dat de leerlingen samen waren toen plotseling uit de hemel een gedruis kwam, alsof er een hevige wind opstak. Heel het huis waar ze zich bevonden was er vol van. Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen vreemde talen te spreken.

Petrus sprak vervolgens een menigte mensen toe van allerlei rassen en culturen en iedereen verstond hem in zijn eigen taal. Drieduizend mensen lieten zich dopen na zijn toespraak. Het is duidelijk dat dit niet te maken had met de retorische vaardigheden van de visser uit Galilea, maar dat iemand anders door hem handelde.

Vertrouwd raken

Om ware leerlingen van Jezus te worden, is het noodzakelijk dat jij en ik ons ontvankelijk maken voor de Heilige Geest. Hij is de Liefde van God, de Kracht die ons heilig maakt en ons in staat stelt om onze evangelische missie te vervullen. We ontvangen Hem in het sacrament van het Vormsel, maar daar houdt het niet op.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Hij, die leeft in elke ziel die in staat van genade is (dat wil zeggen, wanneer er geen doodzonden in ons aanwezig zijn), wil dat we steeds meer met Hem vertrouwd raken, zodat we zijn stem en zijn kracht steeds beter weten te herkennen en ernaar weten te handelen.

In aanloop naar Pinksteren wil ik je graag een aantal suggesties doen die je kunnen helpen om te groeien in jouw persoonlijke relatie met de Heilige Geest:

Drie tips van Paul:

1.

Ik raad je aan om een mooi boek over Hem te lezen. Concreet denk ik aan het boek Kom, Heilige Geest van Francisca J. del Valle en aan In de school van de Heilige Geest van Jacques Philippe.

2.

Wend je gedurende de dag tot Hem met een kort schietgebed (bijvoorbeeld, “Kom, Heilige Geest!”) om zijn hulp en aanwezigheid in concrete alledaagse situaties in te roepen, bijvoorbeeld als je een afspraak met een vriend hebt, als je naar school gaat of samen met familie bent.

3.

Maak dagelijks ruimte voor een afgebakende tijd van stil gebed. Je kunt bijvoorbeeld de eerste lezing van de dagelijkse liturgie van de Heilige Mis (raad eens uit welk boek die lezing komt!) rustig lezen, terwijl je je richt tot de Heilige Geest en Hem vraagt om tot jou te spreken en zijn wil voor jou kenbaar te maken.

Als je meer vertrouwd raakt met de Heilige Geest, dan zul je ervaren dat de verhalen uit de Handelingen van de Apostelen niet gewoon mooie getuigenissen uit het verleden zijn, maar dat Hij hetzelfde plan heeft voor jou en voor mij, want wij zijn onderdeel van dezelfde Kerk als die van de tijd van de Petrus en Paulus.