fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Droef gemoed

KN Redactie 23 februari 2018
image

In dit laatste boekje van Antoine Bodar zien we een kant van hem die veel mensen nog niet kenden. Zo kampt de mediagenieke priester al zijn hele leven met periodes van depressie.

Opmerkelijk is dat hij uitgerekend in Katholiek Nieuwsblad, in de zomer van 2001, al een boekje opendeed over zijn droevig gemoed. Hij merkte dat andere mensen zich bemoedigd voelden door zijn openheid.

Geen zelfhulpboek

Wie een zelfhulpboek verwacht, komt bedrogen uit. Journalist Nels Fahner gaat aan de hand van een aantal thema’s met Bodar in gesprek. Denk aan de troost van vriendschap, de dood, kunst en het geloof.

Door het boek heen neemt de priester als het ware adviezen van grote denkers aan die hem helpen om zijn depressie beter te begrijpen, maar vooral om er beter mee om te gaan. Droef gemoed gaat een niveau dieper dan de rationalistische kijk van de psychiatrie op depressies. “Het leven is niet alleen maar denken. Het gaat ook om de rest, om intuïtie, gevoel en gewaarwording”, aldus Bodar.

Verlangen naar het schone

In spiritueel opzicht vindt Antoine Bodar veel steun bij theoloog Romano Guardini. Deze leed zelf aan depressies die gedurende zijn leven heviger werden. “Guardini zegt dat zwaarmoedigheid wortelt in een Sehnsucht nach Liebe und nach Schönheit, verlangen naar het schone, naar de liefde.

Mensen die behept zijn met die Sehnsucht, met die grote melancholie, vinden het ondermaanse doorgaans maar plat en armzalig, omdat het zo oppervlakkig is. Men lijdt aan het leed van de vergankelijkheid, en men ‘beseft dat de nabuur van het schone de dood is.’ Verlangen naar het absolute hangt dus samen met een verlangen naar de dood.”

Herkenning

Wie zelf worstelt met neerslachtigheid of periodes van depressie heeft gekend, zal veel in het boekje herkennen. Het mooie is dat Bodar constant de verbinding met het geloof zoekt, wat een troostende werking biedt. Bovendien is het boekje eenvoudig geschreven en, ondanks de zware materie, gemakkelijk om door te komen.

De priester ziet zijn depressie als een opdracht: “Ik probeer er het beste van te maken, en anderen te helpen niet in de wanhoop te blijven steken.” Dit boekje maakt duidelijk dat een droef gemoed niet het laatste woord hoeft te hebben.

Antoine Bodar & Nels Fahner, Droef Gemoed, Uitg. Meinema, 80 pp., € 9,99, ISBN 978 90 2114 495 5