fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: ‘God kan alles ten goede keren’

KN Redactie 9 april 2020
image
Foto: CNS Photo - Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van 8 april sprak paus Franciscus over Gods ware gezicht.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

In deze dagen vol angst over de pandemie die de wereld zo doet lijden, kan een van de vele vragen die we ons stellen er ook een zijn over God: wat doet Hij bij al deze pijn? Waar is Hij als alles verkeerd gaat? Waarom lost Hij de problemen niet snel voor ons op? Dat zijn vragen die we stellen over God.

Is deze man de Messias?

Het verhaal over Jezus’ Passie, dat ons deze dagen van de Goede Week begeleidt, helpt ons daarbij. Ook hier ontstaan tal van vragen. Nadat ze Jezus onder luid gejuich hebben ontvangen in Jeruzalem, vragen de mensen zich af of Hij degene is die het volk eindelijk van zijn vijanden zal bevrijden (vlg. Lc. 24,21). Ze verwachtten een krachtige, zegevierende Messias met het zwaard.

Maar dan komt er iemand die zachtaardig is en nederig van hart, iemand die oproept tot bekering en barmhartigheid. En het is juist die menigte, die Hem eerst prees, die nu roept: “Aan het kruis met Hem!” (Mt. 27,23). Degenen die Hem volgden, zijn verward en angstig en laten Hem in de steek. Ze dachten: als dit is wie Jezus is, is Hij niet de Messias, want God is sterk, God is onoverwinnelijk.

Waarlijk God

Maar als we verder lezen in het verhaal over de Passie, komen we iets verrassends tegen. De Romeinse honderdman, die niet gelovig was, niet Joods, maar een heiden, had Hem zien lijden aan het kruis, had Hem iedereen zien vergeven en had zijn mateloze liefde gezien.

En als Jezus sterft, biecht hij op: “Waarlijk, deze mens was een Zoon van God” (Mc. 15,39). Hij zegt precies het tegenovergestelde van wat de anderen zeggen. Hij zegt dat Hij God is, dat Hij waarlijk God is.

Gods ware gezicht

We kunnen ons vandaag afvragen: wat is het ware gezicht van God? Normaal gezien projecteren we op Hem onze beelden van macht: ons succes, ons gevoel van rechtvaardigheid en ook onze verontwaardiging. Maar het Evangelie zegt ons dat God niet zo is. Hij is anders en we kunnen Hem niet op eigen kracht leren kennen.

Daarom is Hij ons nabij gekomen, Hij is naar ons toe gekomen en juist met Pasen heeft Hij zich volledig getoond. En waar heeft Hij zich volledig getoond? Op het kruis. Daar leren we wat de trekken zijn van Gods gezicht.

In stilte naar het kruis kijken

Laten we niet vergeten broeders en zusters dat het kruis Gods kansel is. Het zal ons goed doen om in stilte naar het kruis te kijken en te zien wie onze Heer is:

Hij is Degene die naar niemand zijn vinger opheft, zelfs niet naar degenen die Hem kruisigen, maar Hij opent zijn armen voor iedereen. Hij is Degene die ons niet omver werpt met zijn glorie, maar zich voor ons laat ontkleden; die ons niet alleen met woorden liefheeft, maar in stilte zijn leven voor ons geeft; die ons niet dwingt, maar ons bevrijdt; die ons niet behandelt als vreemden, maar ons kwaad op zich neemt; Hij neemt onze zonden op zich.

“Laten we deze dagen dat we allemaal thuis opgesloten zitten, deze twee dingen doen: het kruis bekijken en het Evangelie openslaan”
- Paus Franciscus

En laten we daarom, om ons te bevrijden van de vooroordelen over God, naar het kruis kijken. En laten we daarna het Evangelie openslaan. Laten we deze dagen dat we allemaal thuis opgesloten zitten, deze twee dingen doen: het kruis bekijken en het Evangelie openslaan.

Dat zal voor ons zogezegd als een grote huisliturgie zijn, want we kunnen deze dagen niet naar de kerk. Kruis en Evangelie!

Hij is geen afgod

In het Evangelie lezen we dat als de mensen naar Jezus gaan om Hem tot koning te kronen, bijvoorbeeld na de broodvermenigvuldiging, Hij ervandoor gaat (vlg. Joh. 6,15). En als de onreine geesten zijn goddelijke majesteit willen onthullen, legt Hij hun het zwijgen op (vlg. Mc. 1,24-25).

Waarom? Omdat Jezus niet verkeerd begrepen wil worden. Hij wil niet dat de mensen de ware God, die nederige liefde is, verwarren met een valse God, een wereldse god die spektakel brengt en zich krachtig laat gelden. Hij is geen afgod. Hij is God die mens geworden is, zoals ieder van ons, en die zich uitdrukt als een mens, maar met de kracht van zijn goddelijkheid.

God is Liefde

En waar wordt in het Evanglie Jezus’ ware identiteit plechtig verkondigd? Wanneer de honderdman zegt: “Waarlijk, deze mens was een Zoon van God”. Dat wordt daar gezegd, als Hij net zijn leven heeft gegeven op het kruis, omdat er dan geen vergissing meer mogelijk is: we zien dat God almachtig is in de liefde en op geen andere wijze. Dat is zijn aard, omdat Hij zo gemaakt is. Hij is Liefde.

Je zou daar tegenin kunnen brengen: “Wat moet ik met zo’n zwakke God die sterft? Ik heb liever een sterke God, een krachtige God!”. Maar weet je, de macht van deze wereld gaat voorbij, terwijl de liefde blijft. Alleen de liefde ontfermt zich over het leven dat we hebben, want die omarmt onze kwetsbaarheid en verandert ons.

Geen illusie

Het is Gods liefde die met Pasen onze zonden heeft genezen door zijn vergeving, die van de dood een overgang van het leven heeft gemaakt, die onze angst heeft ingewisseld voor vertrouwen, onze vrees voor hoop. Pasen zegt ons dat God alles ten goede kan keren. Dat we bij Hem er echt op kunnen vertrouwen dat alles goed komt.

Dat is geen illusie, want Jezus’ dood en verrijzenis zijn geen illusies: dat is de waarheid! Juist daarom wordt ons op paasmorgen gezegd: “Wees niet bang!” (vlg. Mt. 28,5). Onze angstige vragen over het kwaad verdwijnen dan niet ineens, maar vinden in de Verrezene wel het solide fundament waardoor we niet ten onder gaan.

De geschiedenis veranderd

Beste broeders en zusters, Jezus heeft de geschiedenis verandert door ons nabij te komen en heeft die, voor zover die nog getekend werd door het kwaad, gemaakt tot een heilsgeschiedenis. Door zijn leven te geven op het kruis, heeft Jezus ook de dood overwonnen.

Door het geopende hart van het kruis, bereikt Gods liefde ieder van ons. Wij kunnen onze eigen geschiedenis veranderen door Hem naderbij te komen en de verlossing te aanvaarden die Hij ons biedt.

Ons hart openen in gebed

Broeders en zusters, laten we deze week, deze dagen, ons hele hart voor Hem openen in gebed: met het kruis en het Evangelie. Vergeet dit niet: kruis en Evangelie. Dat zal de huiskerk zijn.

Laten we ons hele hart openen in het gebed, opdat zijn blik op ons kan rusten en wij zullen begrijpen dat we niet alleen zijn, maar geliefd. Want de Heer laat ons niet in de steek en vergeet ons niet, nooit. En met deze gedachten wens ik jullie een gezegende Goede Week toe en een zalig Pasen. (Vertaling Susanne Kurstjens)