fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Recensie

Met jou en God verbonden

Jan Peeters 4 oktober 2018
image

“Waarom zou ik als christen dit boek moeten lezen en niet de vorige versie?”, vroeg een collega. Met “dit boek” bedoelt hij Met jou en God verbonden van de Canadese relatietherapeute Sue Johnson.

Het is een herziene uitgave van de wereldwijde bestseller Houd me vast, maar dan voor christelijke stellen. Strikt genomen maakt het niet uit, alleen zou je de christelijke variant vollediger kunnen noemen.

Emotionele hechting

Johnson (1947) ontwikkelde tijdens haar lange loopbaan de Emotionally Focused Therapy (EFT), gebaseerd op de hechtingstheorie van de Britse psychiater John Bowlby (1907-1990). Die komt erop neer dat een gezonde en veilige emotionele hechting, die al begint in de moederschoot, in zeer hoge mate bepalend is voor de rest van het leven. En veel van wat niet goed gaat, is terug te voeren op hechtingsproblemen.

Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop we met elkaar omgaan, al helemaal in een huwelijksrelatie. Johnson ontdekte hoe dat in (huwelijks)relaties werkt en hoe mensen zich opnieuw – of beter, veiliger – aan elkaar kunnen hechten. Aan de hand van talloze maar al te herkenbare voorbeelden laat ze zien hoe dat werkt. Én dat er zelfs in schijnbaar ‘hopeloze’ gevallen vaak nog wel degelijk hoop is.

Onze relatie met God

Johnson, die zichzelf een “zoekende christen” noemt, werd door collega en medeauteur Kenneth Sanderfer uitgedaagd haar bevindingen te plaatsen in het licht van God, Bron van alle liefde en Bedenker van dit alles. Precies wat geldt voor veilige hechting tussen mensen, geldt exact hetzelfde voor onze relatie met God.

Naarmate de relatie met God sterker is, kunnen gelovigen zich in de meest ongunstige omstandigheden tóch gelukkig en geliefd weten. Het is de geborgenheid in God die hen beter in staat stelt om binnen relatiestormen staande te blijven, zelfkritisch te zijn, geduld te hebben, te vergeven en om vergeving te vragen.

Continu onderhoud

Maar net zoals de relatie met God continu onderhouden moet worden, met uitingen van liefde, opoffering, vergeving (vragen), geldt dat ook voor liefdesrelaties tussen mensen. De kostbare instrumenten daarvoor die Sue Johnson in Houd me vast biedt, krijgen we in de christelijke versie expliciet aangereikt in het bemoedigende Licht van de Bedenker ervan.

Dat mag voor sommigen een open deur zijn, maar wellicht ook een eyeopener voor de realiteit van een God die dichterbij is dan wij durven dromen. Iemand die ons hoe dan ook en altijd vast zal houden.

Dr. Sue Johnson en Kenneth Sanderfer, Met jou en God verbonden. Uitg. Kosmos en uitg. Kok-Boekencentrum, 320 pp., pb., € 20,-, ISBN 978 90 2156 936 9