fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

4 op 5 slachtoffers kerkelijk misbruik zijn mannelijk

KN Redactie 28 juni 2016
image
(beeld: iStock)

Niet alleen de daders, ook de slachtoffers van kerkelijk misbruik zijn overwegend mannelijk.

Een nieuwe studie toont aan dat het aandeel van mannelijke misbruikslachtoffers in de katholieke Kerk zelfs beduidend hoger is dan in andere instellingen. Bij de onderzochte misbruikgevallen zijn vier op vijf mannelijk (78,6 procent). Bij andere instellingen was niet eens elk tweede slachtoffer mannelijk (45 procent), zoals uit het onderzoek naar voren komt.

Zes deelprojecten

De studie is deel van een onderzoeksproject van de Duitse bisschoppenconferentie inzake het seksueel misbruik door geestelijken. Het gaat daarbij om de evaluatie van al gepubliceerde onderzoeken uit uiteenlopende landen. De onderzoekers baseerden zich op in totaal veertig studies over de katholieke Kerk en dertien in andere instellingen. Het gehele project dat uit zes deelprojecten bestaat, moet eind 2017 afgesloten zijn.

Onrijpheid

De daders zijn allereerst parochiegeestelijken en andere priesters (meer dan 80 procent) 29,6 procent van hen vertoont emotionele of seksuele onrijpheid, 21 procent heeft een persoonlijkheidsstoring, voor 17,7 procent werden kenmerken van pedofilie gevonden. Alcoholistisch waren 13,1 procent van de daders.

Geplande handelingen

Bij de meerderheid van het misbruik in de katholieke Kerk ging het om geplande handelingen (52,2 procent). Het meest deden die zich voor in de woning van de dader (24,2 procent), dan in een school (12,8 procent) gevolgd door openbare plaatsen (10,4 procent) en voor en na de eredienst (9,3 procent) in de Kerk of in aangrenzende ruimtes.

Gedragsgevolgen

In totaal zijn 14.588 daden onderzocht. In 82,9 procent ging het om een direct lichamelijk contact tussen slachtoffer en dader. De slachtoffers leden na de daad overwegend aan psychische gevolgen zoals angststoornissen of depressies (64,2 procent), gevolgd door gedragsgevolgen zoals sociale terugtrekking (23,2 procent) en lichamelijke gevolgen zoals slaapstoringen of hoofdpijn (12,6 procent).

Evalueren

Het samenwerkingsverband van onderzoekers rond de forensisch psychiater Harald Dressing wil in de andere deelprojecten onder meer persoonlijke en gerechtelijke dossiers evalueren. Bovendien moeten er biografische vraaggesprekken met daders en slachtoffers en een vergelijking met andere instellingen komen.

Compensatie

Als eerste grote instelling is de katholieke Kerk in Duitsland al in 2010 tot een concept voor de compensatie van slachtoffers van seksueel misbruik gekomen. Slachtoffers ontvangen op grond hiervan een bedrag tot 5000,- euro. In onderbouwde bijzondere gevallen zijn ook hogere sommen betaald. (KN/KNA)