fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Achtergrond

Christelijke politiek in de provincie: meer dan ‘tekenen bij het kruisje’?

Selinde van Dijk-Kroesbergen 13 maart 2023
image
Foto: Pixabay - Ulrike Leone

Wat valt er voor christenen te kiezen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Zijn er nog partijen die het algemene belang boven particuliere belangen stellen? En wat kunnen zij op provinciaal niveau betekenen in alle nationale en internationale vraagstukken? KN sprak erover met vertegenwoordigers van CDA, ChristenUnie, SGP en nieuwkomer Alliantie.

De provinciale politiek is complexer is dan ooit, zo zegt Klaas Ruitenberg, lijsttrekker bij de SGP in Gelderland. “We hebben ons te houden aan allerlei nationale en internationale afspraken waarmee men ons geselt. Wat goed is voor de energietransitie, is misschien slecht voor de vogelhabitat of kan niet uitgevoerd worden vanwege de stikstofregelgeving.” De provincie kan eigenlijk maar weinig doen aan die “verstikkende” regels, zo zegt hij.

image
SGP-Gelderland-lijsttrekker Klaas Ruitenberg vindt de huidige politiek maar wat complex. "Nationale en internationale afspraken geselen ons." Foto: SGP Gelderland

Toch gelooft Ruitenberg dat voor veel problemen weldegelijk oplossingen gevonden kunnen worden. De kunst is om met alle betrokken sectoren het gesprek aan te gaan. Iets waar ze in de provincie al eerder mee begonnen zijn. “Geef ons alleen de tijd om het samen te doen.”

Wetten lossen niet alles op

Ook Eric Holterhues, nummer 3 op de lijst van de ChristenUnie bij de Eerste Kamer, herkent het probleem van een overheid die veel “regels over mensen uitstrooit”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Dit moet veranderen, vindt hij. “We kunnen niet alles over één kam blijven scheren en moeten naar ruimte zoeken om de situatie aan te kunnen passen. Problemen kunnen niet altijd opgelost worden door wet- en regelgeving.”

‘Spreadsheetgedachte’

Op regionaal niveau “knelt het inderdaad”, zegt ook Erik Ronnes, de lijsttrekker van CDA Noord-Brabant. “Door juridificering verdwijnt de burger uit beeld. Veel nationaal beleid komt voort uit een spreadsheetgedachte. Maar we moeten niet alleen naar aantallen kijken, ook naar wat het direct voor de samenleving betekent.”

image
Erik Ronnes, de lijsttrekker van CDA Noord-Brabant zegt dat "door juridificering de burger uit beeld verdwijnt. We moeten niet alleen naar aantallen kijken, ook naar wat het direct voor de samenleving betekent.” Foto: CDA Noord-Brabant

In de provincie is het CDA daar al eerder mee begonnen, vertelt Ronnes. “Bij het bouwen van woningen zetten wij ons ook in voor bereikbaarheid en openbaar vervoer en de effecten op de leefomgeving. Zijn de wijken wel gemengd en krachtig genoeg? Als er een onderwerp is waarop de provincie kan sturen is het wel woningbouw en leefomgeving.”

Christelijke wortels

De politiek moet volgens Holterhues zeker niet kiezen voor het ene of het andere. “Het is én-én. We zien het bos voor onze ogen sterven. We mogen daarom niet rommelen aan de doelen voor stikstofreductie. Tegelijkertijd snap ik de wanhoop van boeren heel goed. Evenals voor de schepping, moeten we ook voor hen zorgen.”

image
Eric Holterhues, nummer 3 op de lijst van de ChristenUnie bij de Eerste Kamer, pleit voor nuance en vindt dat "problemen niet altijd opgelost worden door wet- en regelgeving". Foto: ChristenUnie

Hierin herkent SGP’er Ruitenberg zich. Zo gaat het in de politiek over natuurbehoud, maar ook over onze voedselvoorziening, legt hij uit. In de uitvoering van dat beleid zijn de meningen tussen de partijen weer verdeeld. “Als we biologische landbouw als uitgangspunt nemen, iets wat de ChristenUnie graag wil, drijf je veel boeren het land uit naar plaatsen waar minder gehandhaafd wordt. We krijgen dan niet alleen vermindering van voedselproductie, er is ook gevaar voor de stabiliteit ervan. Kijk maar wat er gebeurt als er oorlog uitbreekt, zoals in Oekraïne.”

“Er is een grote afstand tussen stad en platteland, tussen mensen die wel of niet kunnen meekomen in de maatschappij”

Het is de taak van de politiek om goed naar iedereen te luisteren, vindt Holterhues. “Bij het maken van keuzes gaat de ChristenUnie altijd terug naar haar christelijke wortels. Wat zeggen die ons? Het is vervolgens aan ons om een visie aan te reiken en ook te accepteren dat sommige mensen teleurgesteld zijn.”

Politiek daklozen

Als het aan Henriëtte van Hedel – lijsttrekker van Alliantie Noord-Brabant – ligt, ontbreekt het juist aan visie bij de gevestigde orde. De partij, die dit jaar voor het eerst in Brabant, Overijssel en Drenthe verkiesbaar is, profileert zich weliswaar niet als ‘christelijk’ of ‘christendemocratisch’, maar komt mede voort uit CDA’ers die zich niet meer vertegenwoordigd voelen.

image
Lijsttrekker Henriëtte van Hedel van nieuwkomer Alliantie Noord-Brabant verwijt de gevestigde orde aan een gebrek aan visie en wil "dat er weer een stip aan de horizon komt". Foto: Alliantie

“Nederland is een ‘gaaf land’ voor een klein groepje mensen”, zegt ze over de reden waarom ze medeoprichter is van Alliantie, die “een thuis” wil zijn voor “politiek daklozen” en zich met name richt op kiezers in het brede middenveld.

Polarisatie

Niet alleen op nationaal niveau zijn er politici die WOB-verzoeken belemmeren of kampen met “een niet-actief geheugen” zegt Van Hedel. “In de provincies gaat het ook mis. De overheid beweegt zich los van de samenleving. Er ontbreekt een stip aan de horizon waar iedereen zich in kan vinden. In rap tempo wordt juist veel afgebroken.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Er worden volgens haar tal van discussies gevoerd over kleine dingen, niet over het algemeen belang. “Het gaat allang niet meer over de vraag hoe we willen dat Nederland eruitziet.” Door regelgeving zonder een grotere visie, creëert de politiek alleen maar meer polarisatie. Ze noemt hierbij de tegenstelling tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd, tussen boer en burger en tussen jong en oud.

“Regeringspartijen als de ChristenUnie en het CDA moeten veel meloenen doorslikken om in de coalitie te kunnen blijven”

De polarisatie loopt door heel Nederland heen, vult Holterhues aan. “Er is ook een grote afstand tussen stad en platteland, tussen verschillende wijken in een stad, zelfs tussen mensen die wel of niet kunnen meekomen in de maatschappij.” Vanuit het evangelie kiest de ChristenUnie dan het liefst voor “de menselijke maat en voor de mensen die aan de zijlijn staan”.

‘Liever in de modder’

Dat de ChristenUnie niet altijd de idealen kan realiseren, erkent Holterhues. Om mee te regeren in het kabinet, moet je af en toe concessies doen. Toch zegt hij “liever in de modder te staan en verantwoordelijkheid te nemen” dan langs de zijlijn te blijven.

Van Hedel gelooft hier niet in. “Regeringspartijen als de ChristenUnie en het CDA moeten veel meloenen doorslikken om in de coalitie te kunnen blijven. Ze zijn het met veel niet eens, maar tekenen bij het kruisje. Neem bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Om politieke redenen werden problemen weggestopt in plaats van opgelost. Daar zijn mensenlevens door verwoest. Zo’n bestuurscultuur mag je niet in stand houden. Hoe kan je anders nog in de spiegel kijken?”

https://www.kn.nl/donaties/

Ronnes vindt dat het oppositiepartijen dat beeld van meelopende politici graag framen, maar zegt dat de realiteit anders is. Dat laat de hele stikstofdiscussie ook zien. Het CDA vindt dat de stikstofdoelen niet in beton gegoten zijn en wil oog hebben voor de effecten van de regels op de samenleving. “We proberen problemen juist zoveel mogelijk vanuit gebiedsprocessen op te lossen.” Deze houding komt volgens hem voort uit de christelijke traditie waarbij “verantwoordelijkheid en solidariteit samengaan”.