<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Afscheid Henk Rijkers

KN Redactie 5 januari 2017
image
Henk Rijkers (Foto: Katholiek Nieuwsblad/Jan Peeters)

Hierbij berichten wij u dat Henk Rijkers per 1 februari a.s. afscheid neemt van het Katholiek Nieuwsblad.

Gegeven de nieuwe uitdagingen waar het Katholiek Nieuwsblad voor staat, is het nu een natuurlijk moment de wegen te scheiden. Wij zijn Henk Rijkers zeer erkentelijk voor al het werk dat hij steeds uit volle overtuiging en met grote betrokkenheid voor het Katholiek Nieuwsblad heeft verricht. Wij wensen hem en zijn gezin alle goeds toe en Gods zegen.

Bestuur Stichting Katholiek Nieuwsblad