fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Amerikaanse bisschoppen blij met brief paus Franciscus

KN Redactie 22 augustus 2018
image
(Foto: CNS/Paul Haring)

De Amerikaanse bisschoppen hebben dankbaar gereageerd op de brief van paus Franciscus over het misbruik.

“Ik ben de Heilige Vader dankbaar voor zijn brief aan het Volk van God waarmee hij reageert op het Grand Jury-rapport van Pennsylvania en andere onthullingen”, aldus de voorzitter van de bisschoppenconferentie in een verklaring.

Paus schrijft als herder

“Het feit dat hij zijn brief begint met de woorden van Sint Paulus: ‘Als een deel lijdt, lijden alle lichaamsdelen mee’ (1 Kor. 12, 25), laat zien dat hij ons allen schrijft als een herder, een herder die weet hoezeer zonde levens vernietigt”, schrijft kardinaal DiNardo.

Gebed en vasten

In zijn brief roept de paus de hele Kerk op tot een “boetedoening door gebed en vasten”.
“Boete en gebed zal ons helpen onze ogen en harten te openen voor het lijden van anderen en om de dorst naar macht en bezit te overwinnen die zo vaak de wortel van deze kwaden zijn”, schrijft de paus.
DiNardo noemt deze woorden “buitengewoon behulpzaam”. “Zij moeten aanzetten tot handelen, vooral door de bisschoppen. Wij bisschoppen moeten dergelijk gebed en boeten in alle nederigheid doen.”

Voor de hele Kerk

Hoewel de recente schandalen in de VS directe aanleiding zijn voor de brief gaat die niet alleen over de situatie in de Amerikaanse Kerk, benadrukt Vaticaans woordvoerder Greg Burke.
“Dit gaat over Ierland, dit gaat over de Verenigde Staten, over Chili, maar niet uitsluitend”, zei hij tegen journalisten. “Paus Franciscus heeft geschreven aan het Volk van God, en dat betekent iedereen.”

Wonden verdwijnen niet

Hij noemt het vooral belangrijk dat de paus misbruik een “misdaad” noemt en “niet alleen een zonde”. En dat, terwijl hij vergiffenis vraagt, de paus erkent dat “geen enkele inspanning om de schade te repareren voldoende zal zijn voor slachtoffers en overlevenden”. “Wonden door misbruik verdwijnen nooit meer.”

Schaamte en spijt

In zijn brief schrijft de paus onder meer dat “wij als kerkelijke gemeenschap met schaamte en spijt erkennen dat wij niet daar waren waar wij hadden moeten zijn, dat wij niet bijtijds hebben gehandeld, ons de omvang en de ernst van de schade niet hebben gerealiseerd die is aangericht in zovele levens. Wij hadden geen oog voor de kleinen: wij hebben hen in de steek gelaten.”

Bekering nodig

Kardinaal DiNardo erkent de noodzaak van een oprechte en overtuigde reactie op de misbruikcrisis.
“De Heilige Vader nodigt ook, en ik vraag dit eveneens, alle gelovigen uit om samen te bidden en te vasten als een manier om bekering en een oprechte verandering van leven te bevorderen waar dit ook nodig is, zelfs in de herders van de Kerk. Jezus heeft eens gezegd: ‘Dit soort (duivels) kan alleen uitgedreven worden door gebed en vasten; een nederige herinnering eraan dat dergelijke daden van geloof bergen kunnen verzetten en zelfs echte genezing en bekering tot stand kunnen brengen.”

Bisschoppen verantwoordelijk houden

De paus schrijft ook dat “geen inspanning mag worden geschuwd om een klimaat te creëren om zulke situaties te voorkomen, maar ook de mogelijkheid dat ze worden toegedekt en door kunnen gaan.”
Dat betekent, aldus Burke, “dat er dringend meer aansprakelijkheid nodig is. Niet alleen voor degenen die deze misdaden begaan hebben, maar ook voor degenen die ze toegedekt hebben, hetgeen in veel gevallen bisschoppen zijn.”

Eigen falen zien

Volgens kardinaal DiNardo zien de Amerikaanse bisschoppen dat aansprakelijkheid dringend noodzakelijk is. Hij belooft een vastberaden aanpak van misdaden uit het verleden.
“Namens mijn broederbisschoppen stel ik dat alleen door ons met ons eigen falen te confronteren ten aanzien van de misdaden tegenover degenen die wij moesten beschermen kan de Kerk weer een cultuur van het leven doen herleven waar de cultuur van de dood heerste.” (CNA)