<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

China: dominee roept op tot eensgezind verzet

KN Redactie 6 februari 2018
image
Dominee Wang Yi (Foto: world.wng.org)

De Chinese dominee Wang Yi heeft alle christenen in zijn land opgeroepen zich krachtig te verzetten tegen de nieuwe zeer strenge godsdienstwet die sinds 1 februari van kracht is.

Wang Yi van de Early Rain Curch in Chengdu is een vooraanstaand criticus van het Chinese regime. In een kritische analyse van de nieuwe maatregelen concludeert hij dat het beroep op de grondwet, ook al bestaat die slechts op papier, voor christenen een laatste redmiddel is.

‘Openbaar belang’ misbruikt

“De nieuwe maatregelen gaan een grens over doordat het publieke excuus van ‘belangrijk en dringend openbaar belang’ wordt misbruikt om grondwettelijke rechten van burgers in te perken”, aldus Wang Yi.
De autoriteiten proberen “een algemeen systeem van religieuze controle” te vestigen dat zich niet meer beperkt tot het Bureau voor Godsdienstzaken, maar alle overheidsniveaus betreft.

Gebrandmerkt als gevaar

Door religie herhaaldelijk te typeren als mogelijke bron voor sociale verdeeldheid en terrorisme wordt zij primair tot potentieel gevaar gebrandmerkt. Op alle niveaus van het maatschappelijk leven is de overheidscontrole aanzienlijk verscherpt.

‘Strijdende antheïsten’

“Dit is geen wetgeving om godsdienstvrijheid te beschermen, maar wetgeving tegen godsdienstvrijheid. Uit de nieuwe maatregelen blijkt duidelijk dat de ‘strijdende atheïsten’ en de antireligieuze ultra-linkse ideologie in de regering nog steeds een dominante rol spelen in het religieuze beleid.”

Verzet

Wang Yi zegt dat zijn geweten hem dwingt zich tegen de wet te verzetten. “Ik zal ieder geweldloos en legaal middel inzetten dat nodig is om de overheid tot andere gedachten te brengen: hetzij door aanklachten, beroepsprocedures, processen of een grondwettelijke toetsing bij het Nationaal Volkscongres.”

Oproep

Hij roept “alle christenen die werkzaam zijn in de advocatuur, politiek, sociaal werk, onderwijs of andere relevante terreinen zich duidelijk uit te spreken of in stilte te ijveren aan de afschaffing en wijziging van deze illegitieme wetten.” (KN/AN)