fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Chinese partijleiding: kinderen krijgen, nu!

KN Redactie 23 september 2016
image
Vrouw op het Plein van de Hemelse Vrede (Foto: -5M ccby flickr.com)

Chinese echtparen moeten zo snel mogelijk een tweede kind krijgen.

‘Zo snel mogelijk’

De oproep om “zo snel mogelijk” een tweede kind te krijgen staat in een open brief aan de bevolking van de miljoenenstad Yichang in de provincie Hubei. Tientallen jaren gold de stad als het voorbeeld voor de rest van het land met betrekking tot de strikte één-kind-politiek. Die werd eind jaren zeventig door toenmalig partijleider Deng Xiaoping ingevoerd om de bevolkingsgroei in te dammen.

Pensioenen bedreigd

Het beleid, dat miljoenen gedwongen abortussen en sterilisaties tot gevolg had, verwoeste het begrip familie en vormt nu vanwege de snelle vergrijzing de grootste bedreiging voor het pensioensysteem.
De oproep is afkomstig van de commissie voor gezondheid en gezinsplanning en zou daarvoor de volledige instemming van de partijtop hebben.

Een kind ‘risico’

De brief benadrukt de “voordelen van het hebben van kinderen” en waarschuwt de bevolking tegen “het risico van slechts één kind”. De oproep staat in schril contrast met de nationale lof die Yichang in 2010 met veel media-aandacht nog kreeg toegezwaaid voor de strikte toepassing van de een-kind-politiek. Dat heeft ertoe geleid dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd er gemiddeld minder dan een kind krijgen.

Economie in gevaar

Als dat zo doorgaat, waarschuwt de commissie, “lopen onze economie en sociale ontwikkeling grote risico’s. Dat zou ten koste gaan van het geluk van de gezinnen in onze stad. De bevolking wordt ouder, het aantal arbeidskrachten neemt af. Wij moeten veranderen.”

Weinig animo

In 2013 en 2014 stond de overheid bepaalde bevolkingscategorieën een tweede kind toe. Daarvan werd verwacht dat dit tot twintig miljoen extra geboorten zou leiden. Het resultaat, 16,9 miljoen, bleef achter bij de verwachtingen.
In mei dit jaar hadden nog geen anderhalf miljoen paren toestemming gevraagd voor een tweede kind. Daarvoor kwamen er elf miljoen in aanmerking.

Kinderen te duur

Vanwege het uitblijven van de verhoopte geboortegolf liet de partijtop in 2015 de een-kind-politiek vallen. Volgens deskundigen zal ook dat geen effect hebben zolang er geen economische ondersteuning is voor jonge paren. De kosten van een kind zijn er torenhoog. De meesten kunnen zich financieel geen tweede kind veroorloven.