<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

CU & SGP stellen kamervragen n.a.v. wereldwijd abortuscijfer

KN Redactie 14 mei 2016
image
Foto: Selina de Maeyer

ChristenUnie en SGP hebben kamervragen ingediend naar aanleiding van het nieuws dat een kwart van alle zwangerschappen wereldwijd in abortus eindigt.

Dagblad Trouw publiceerde gisteren een artikel over een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Amerikaanse Guttmacher Instituut. Daaruit blijkt dat het aantal abortussen dat ieder jaar wereldwijd wordt uitgevoerd, is opgelopen tot 56 miljoen. Een kwart van alle zwangerschappen eindigt tegenwoordig met een abortus.

Toename in West-Europa

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen die een abortus ondergaan in ontwikkelde landen een steeds kleinere groep vormen. Maar niet in West-Europa, waar hun percentage juist toeneemt. “Een verklaring die hiervoor is geopperd is de immigratie van vrouwen uit Oost-Europa”, vertelt socioloog Mark Levels van de universiteit van Maastricht aan Trouw.

Naar aanleiding van het artikel dienden kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) vragen in bij minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het hoge aantal abortussen.

‘Onvoorstelbaar’

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “Dat een op de vier van alle zwangerschappen wereldwijd wordt afgebroken, vind ik onvoorstelbaar en pijnlijk. Dat het aantal vrouwen dat een abortus ondergaat in West-Europa toeneemt, terwijl het in de rest van de ontwikkelde wereld afneemt, geeft aan hoe belangrijk het is dat er juist ook in Nederland aandacht voor blijft voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Zij hebben goede, neutrale informatie nodig, een arts die naar hen luistert en counseling van bijvoorbeeld Siriz.”

“Dat onder Oost-Europese immigranten in West-Europa het aantal zwangerschapsafbrekingen extra hoog lijkt, geeft aan dat ook gerichte voorlichting voor en tijdens een zwangerschap nodig blijft.”

‘Ronduit schokkend’

Kees van der Staaij (SGP): “Ik vind het ronduit schokkend dat een kwart van alle zwangerschappen wereldwijd eindigt in een abortus. Er is veel meer inzet nodig voor een betere bescherming van het ongeboren leven, ondersteuning van vrouwen die ongewenst zwanger zijn en het aanbieden van alternatieven voor abortus.”

Vijf vragen

Carla Dik-Faber en Kees van der Staaij dienden de volgende vragen in bij de minister van VWS:

1. Kent u het artikel ‘Kwart van alle zwangerschappen eindigt in abortus’ (Trouw, 13 mei 2016). Wat vindt u ervan dat het aantal abortussen wereldwijd is opgelopen tot jaarlijks 56 miljoen?

2. Vindt u het ook opvallend dat in ontwikkelde regio’s het percentage vrouwen dat een abortus ondergaat afneemt, maar dat uitgerekend West-Europa hierop een uitzondering vormt? Kunt u hiervoor een verklaring geven?

3. Herkent u de in het artikel geschetste abortuscultuur onder bepaalde groepen immigranten, waaronder vrouwen uit Oost-Europa? Bent u bereid nader onderzoek te doen naar het aantal zwangerschapsafbrekingen onder immigrantenvrouwen uit Oost-Europa?

4. Bent u bereid in samenwerking met diverse beroepsgroepen (artsen, onderwijzers) beleid te ontwikkelen danwel te intensiveren (voorlichting, gebruik anticonceptiemiddelen), gericht op specifieke groepen migrantengemeenschappen, om onbedoelde zwangerschappen terug te dringen?

5. Wat vindt u van de suggestie in het artikel dat de mogelijkheid tot het uitvoeren van een abortus seksueel risicovol gedrag in de hand kan werken? Bent u bereid hier nader onderzoek naar uit te voeren en de resultaten daarvan mee te nemen bij de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap?

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.