fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘De Kesel voert plan Danneels uit’

KN Redactie 29 juni 2016
image
Wat heeft mgr. De Kesel werkelijk bewogen om een bloeiende priesterbroederschap te sluiten?

Het besluit van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel om te stoppen met de snel groeiende priesterbroederschap van de H. Apostelen blijft onderwerp van kritische beschouwingen, ook in het buitenland.

In een opiniebijdrage op de Canadese prolife website LifeSiteNews wijst Jan Bentz erop dat mgr. Josef De Kesel hiermee een scherpe koerswijziging doorvoert ten opzichte van zijn voorganger, André-Joseph Léonard, wiens werk hij teniet doet. Bentz spreekt van een mogelijke  “nekslag” voor de priesterroepingen en een “liberalisering” van het aartsbisdom, waarbij de vruchten van Léonard zoveel mogelijk worden ingelijfd: de door de stopzetting getroffen priesters kunnen in hun parochie blijven, de seminaristen dienen zich bij het seminarie van het aartsbisdom te melden of te vertrekken.

Pseudo-liturgie

Mgr. Léonard stichtte de gewraakte priesterbroederschap in 2013 voor de vorming van nieuwe priesters. Ook vertrouwde hij de fraterniteit twee parochies in Brussel toe, die hierdoor opleefden. De fraterniteit kende al zes priesters en 21 seminaristen “wat naar Noord-Europese maatstaven bloei is”, aldus Bentz. Anderzijds “schijnt het stichten van een priesterbroederschap vreemd voor een bisschop”. Deze heeft immers het hoogste gezag binnen zijn eigen diocees met alle middelen ervan, “maar het laat nogmaals zien hoeveel hinderpalen een behoudende bisschop moet overwinnen. Zoals in veel Duitstalige landen wordt de beweerdelijke afwezigheid van priesters vanwege kelderende roepingen vaak gebruikt als rechtvaardiging om ‘leken-structuren’ in te voeren of te versterken, met inbegrip van ‘woord- en communiediensten’ waarbij de communie wordt uitgedeeld, en het doorvoeren van allerlei bijzondere diensten die priesters vervangen en hen daadwerkelijk overbodig maken. In veel parochies in het noorden van Duitsland of op het platteland zijn Missen niet meer bereikbaar voor wie geen auto heeft of te oud is om te reizen; zij worden gedwongen deel te nemen aan een pseudo-liturgie, geleid door leken.”

Katholiek leven

Het besluit van De Kesel gaat hand in hand met een karakteristieke aanpak om het aartsbisdom te reorganiseren, zoals kardinaal Danneels dat van plan was, aldus Bentz. Deel van het plan zou zijn een derde van de kerken te sluiten. “Parochies opheffen door gewelddadig ingrijpen en het sluiten van een bloeiende priesterbroederschap lijkt De Kesel meer aan te spreken dat Léonards idee te volgen om het katholieke leven van binnenuit te doen herleven. Men zou in gedachte moeten houden dat vaak beslissingen als deze verantwoordelijk zijn voor het priestertekort, terwijl dezelfde partijen die dit voorstaan, ijveren voor de wijding van vrouwen of het afschaffen van het celibaat als beweerdelijke mogelijkheden om het tekort aan roepingen tegen te gaan.” De Kesel, aldus Bentz, “heeft in het verleden gezegd dat hij droomde van een Kerk ‘die aanvaardt dat zij steeds kleiner wordt’; daaraan schijnt hijzelf zijn bijdrage te leveren.” (KN/LifeSiteNews)