fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

De Korte ziet ‘verlangen naar meer vertrouwen’

KN Redactie 7 oktober 2016
image
Bisschop Gerard de Korte (Foto: Katholiek Nieuwsblad/Jan Peeters)

Er heerst in het bisdom Den Bosch groot verlangen naar een einde aan de gespannen verhoudingen.

Pijnpunten

“Er is in ons bisdom veel om fier op te zijn, maar er zijn ook de nodige pijnpunten”, schrijft De Korte, die op 14 mei de zetel van zijn voorganger Antoon Hurkmans overnam. Bij zijn rondgang door het bisdom hoorde hij “vaak een mengsel van bezorgdheid, frustratie, boosheid en verdriet”.

Ontspannen verhoudingen

“En tegelijkertijd klonk er het verlangen naar ruimte en nabijheid, meer bevestiging en waardering en naar minder kritiek. (…) Meerdere keren hoorde ik een diep verlangen naar meer ontspannen verhoudingen.”

Kloof sinds 1985

Zonder enige verwijzing doelt de bisschop op de kloof die in 1985 ontstond bij de benoeming van de als conservatief bestempelde Jan ter Schure (1922-2003) als opvolger van de populaire Jan Bluyssen (1926-2013) die om gezondheidsredenen moest terugtreden.

Polarisatie

De benoeming werd door velen gezien als een restauratief ingrijpen door Rome dat eerder onder zwaar protest de bisschoppen Simonis, Gijsen en Bomers had benoemd. Ter Schure trad aan op het moment dat de polarisatie vorm begon te krijgen in wat een jaar later de Acht Mei Beweging zou heten die zich tegen de bisschoppen zou keren.

Nooit helemaal goed gekomen

Het verzet tegen Ter Schure werd in het bisdom Den Bosch geleid door de toenmalige dekens. Ondanks het halverwege de jaren negentig ingezette proces van dialoog is het in Den Bosch nooit meer helemaal goed gekomen.

‘Maatwerk’

De Korte gaat in zijn pastoraal plan behoedzaam te werk. Met name de weerstand die gewekt is bij de noodgedwongen parochiefusies heeft hem ertoe gebracht per situatie “maatwerk” te leveren.
Daarnaast legt hij de nadruk op goede communicatie en nabijheid. De bisschop is voornemens een opbouwwerker te benoemen om de nieuw gevormde parochies te helpen missionair te zijn. Waar de samenwerking nog niet goed loopt moet hij ook als crisismanager optreden.

Kritische spiegel

Als buitenstaander houdt De Korte zijn gelovigen een kritische spiegel voor. Zo moeten die werk maken van hun doopsel willen zij de Kerk laten voortbestaan. “Hoe kun je van Jezus houden als je de Schrift niet kent”, citeert hij Hiëronymus.
Er heerst nog te zeer de gedachte dat de Kerk er altijd is geweest en ook altijd wel zal blijven.

Lage bijdrage aan Kerkbalans

Ook maakt hij zich zorgen over de verhoudingsgewijs lage bijdrage aan Kerkbalans. “Veel mensen denken dat de Kerk rijk is en dat het bisdom de parochies betaalt in plaats van andersom”, aldus De Korte desgevraagd. Ik kwam in een dorp waar vierhonderd huishoudens achtduizend euro opbrengen. Dat is veertig cent per huishouden per weekend. Iedereen begrijpt dat dat geen gezonde financiële basis biedt.”

Kerken open houden

In principe wil De Korte zoveel mogelijk van de 289 kerken open houden voor zover daar mensen en middelen voor zijn.
Veel hangt af van of de jongere generaties bereikt kunnen worden. Hij bepleit daartoe onder meer een parallelle catechese voor jonge ouders naast de eerste communie- en vormselvoorbereiding.