fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Duitse bisschoppen verdeeld over communierichtlijn

KN Redactie 5 april 2018
image
Kardinalen Marx (l) en Woelki (Foto: CNS - Sascha-Steinbach-EPA)

Zeven Duitse bisschoppen leggen zich niet neer bij het besluit van hun collega’s in bepaalde gevallen niet-katholieke huwelijkspartners toe te laten tot de communie.

In februari keurde een meerderheid van de Duitse bisschoppenconferentie een concept van een pastorale richtlijn goed die in bepaalde gevallen binnen een gemengd huwelijk de lutherse partner toestaat de communie te ontvangen. Het gaat om “individuele gevallen” waarin “de geestelijke honger naar een gemeenschappelijk ontvangen van de communie zo dringend kan zijn dat het niet kunnen stillen ervan het huwelijk en het geloof van de partner in gevaar zou kunnen brengen”, aldus een toelichting op het besluit.

‘Competentie overschreden’

Die zorgde nationaal en internationaal tot verbazing en verontwaardiging, omdat het een breuk zou betekenen met de leer. Kardinaal Gerhard Müller, emeritus-prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg zich in een uitgebreid interview met Die Tagespost openlijk af of de conferentie haar competentie niet had overschreden. “Noch de paus, noch wij bisschoppen kunnen de sacramenten herdefiniëren tot een middel om psychische problemen te verlichten en spirituele behoeften te bevredigen”, aldus Müller.

Hulp ingeroepen

Onder leiding van de Keulse kardinaal-aartsbisschop Rainer Woelki hebben zes andere (aarts)bisschoppen de hulp ingeroepen van Rome, omdat ook zij menen dat de conferentie haar competentie heeft overschreden. Het gaat om aartsbisschop Ludwig Schick (Bamberg) en de bisschoppen Rudolf Voderholzer (Regensburg), Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz) en Stefan Oster (Passau).

‘Onrechtmatig’

Volgens de Kölner Stadt-Anzeiger menen de zeven in hun drie pagina’s tellende brief dat de “pastorale handreiking” onrechtmatig is omdat die in strijd is met de geloofsleer en de eenheid van de Kerk schaadt. Zij willen van prefect Luis Ladaria (Geloofsleer) en kardinaal Kurt Koch (Eenheid der Christenen) weten of nationale Kerken hierin wel bevoegd zijn.

Rugdekking

Kardinaal Reinhard Marx heeft de kritiek inmiddels van de hand gewezen. Volgens hem heeft het besluit van de conferentie, waarvan hij voorzitter is, wel degelijk “rugdekking” vanuit de universele Kerk. Die is “duidelijk”, schrijft hij in een verklaring, “temeer na de aanmoediging van paus Franciscus voor verdere stappen in de oecumene, ook in de zielzorg”. (KN)