fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Filipijnse bisschoppen tegen grondwetswijziging

KN Redactie 1 februari 2018
image
(Foto: AP)

De katholieke bisschoppen van de Filipijnen zijn tegen een voorgenomen grondwetswijziging door president Duterte.

De bisschoppenconferentie (CBCP) verzet zicht tegen het voornemen van de president om van het land een federatieve staat te maken en belangrijke functies die nu nog verkozen worden, te mandateren.
“Aangespoord door de sociale leer van de Kerk willen wij ons morele oordeel klip en klaar stellen”, schrijven de bisschoppen in een pastorale richtlijn in reactie op de voorgenomen grondwetswijziging.

Oordeelsvorming

Daarin onderscheiden de bisschoppen vier uitgangspunten die de “basis vormen voor een moreel oordeel op de voorgenomen wijziging”. Het gaat daarbij om waardigheid en mensenrechten, integriteit en waarheid, participatie en solidariteit en het algemeen welzijn. Deze fundamentele waarden kunnen in gevaar komen door een “haastige nieuwe grondwet”.

Onrust te verwachten

De bisschoppen vrezen een autoritaire staat en gebrek aan transparantie. De volksvertegenwoordigers worden opgeroepen hun persoonlijke belangen opzij te zetten ten gunste van het “algemeen welzijn”.
“Wanneer het streven naar grondwetswijziging het eigen belang dient, zoals wanneer het oproept verkiezingen af te schaffen en ambtstermijnen op te rekken, is te verwachten dat burgers reageren met wantrouwen, verbijstering en boosheid.”

Sluipende dictatuur

“Het gevoel van een binnensluipende dictatuur wordt opgeroepen door ervaringen uit het verleden” en “politieke dynastieën beginnen feitelijk een dominante factor te worden in het politieke leven van ons land.”

Federaal systeem

De bisschoppen zetten vraagtekens bij het voorgestelde federale systeem en de decentralisatie van macht door de centrale regering.
Een “federaal systeem dat op gelijke basis macht verdeelt over de federale staten zal niet tegemoetkomen aan de verlangens van de moslims en Lumads in Mindanao voor zelfbeschikking en respect voor hun voorouderlijke rechten.”

Beroep op katholieken

De bisschoppen roepen de katholieken op tot waakzaamheid en zich vooral in te zetten voor de democratie.
“Wij roepen jullie op, geliefd volk van God, om kritische groeperingen te vormen en jullie vrijheid als kinderen Gods te gebruiken om te onderscheiden, te participeren, discussiëren en debatteren. Zorg voor een goed gevormd geweten en beslis in het licht van de evangelische waarden. Overtuig onze wetgevers alleen te doen wat goed is voor het algemeen welzijn.”