<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Hereniging Vaticaan en Pius X-broederschap ophanden?

KN Redactie 3 mei 2016
image
Mgr. Fellay (midden), hoofd van de Priesterbroederschap Sint-Pius X.

Een onlangs uitgelekte memo van de Priesterbroederschap St.-Pius X (SSPX) zinspeelt op een op handen zijnde hereniging tussen het Vaticaan en de priesterbroederschap.

De memo is afkomstig van de Duitse SSPX-priester Franz Schmidberger, rector van een SSPX-seminarie in Duitsland en voormalig hoofd van de priesterbroederschap (1982-1994).

‘Liberale ideeën’

Hij noemt in zijn memo zes redenen waarom de SSPX een aanbod van paus Franciscus over hereniging met het Vaticaan, mits “een passende kerkelijke structuur” wordt gewaarborgd, moet accepteren. Ook gaat hij in op mogelijke bezwaren tegen een dergelijke stap.

Hoewel paus Franciscus er volgens Schmidberger “liberale ideeën” op nahoudt en verantwoordelijk is voor het creëren van “grote verwarring in de Kerk”, heeft God “zijn klim naar de pauselijke troon” toegestaan.

‘Onvoorspelbaarheid en improvisatie’

Volgens Schmidberger lijkt de tijd aangebroken om de situatie van de SSPX “te normaliseren”.

Hij schrijft dat “misschien alleen paus Franciscus” in staat is “deze stap te nemen, gezien zijn onvoorspelbaarheid en improvisatie”.

Vorige maand had paus Franciscus een ontmoeting met het hoofd van de Pius X-broederschap, de Zwitserse bisschop mgr. Bernard Fellay.

Tweede Vaticaans Concilie

Schmidberger beweert in het memo dat het Vaticaan geleidelijk haar eisen aan de priesterbroederschap voor hereniging heeft verlaagd.

Zo zouden het afwijzen van de Nieuwe Misorde (Novus Ordo Missae) en bepaalde documenten van het Tweede Vaticaans Concilie door de SSPX niet langer een struikelblok zijn voor hereniging.

‘Gezonde onrust’

Verder wijst Schmidberger de SSPX-leden erop, mocht het tot een hereniging met het Vaticaan komen, dat de priesterbroederschap de “fouten” in de Kerk aan de orde zal blijven stellen.

De SSPX zal volgens Schmidberger een “gezonde onrust” creëren in de Kerk, waarin “het goede zal worden aangemoedigd” en “het boosaardige een nederlaag zal lijden”.

Mgr. Lefebvre

De Priesterbroederschap Sint-Pius X werd in 1970 opgericht door de Franse aartsbisschop mgr. Marcel-François Lefebvre als reactie op de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie die zij afwijst.

De SSPX verzet zich onder meer tegen de constituties Sacrosanctum Concilium (liturgie), Gaudium et Spes (over de Kerk en de wereld), Dignitatis Humanae (over de godsdienstvrijheid), en de verklaring Nostra Aetate (over de verhouding tot de niet-christelijke religies).

Scheuring

In 1988 ontstond er een scheuring tussen de SSPX en het Vaticaan toen mgr. Lefebvre zonder toestemming van paus Johannes Paulus II vier SSPX-priesters tot bisschop wijdde.

Zowel mgr. Lefebvre als de vier bisschoppen werden geëxcommuniceerd.

Dialoog

Paus Johannes Paulus II richtte destijds de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei op om de dialoog met de SSPX in stand te houden.

Deze dialoog kreeg in 2009 een impuls doordat paus Benedictus XVI de excommunicaties ophief.

Ook onder paus Franciscus is in de dialoog met de SSPX tot hereniging vooruitgang geboekt.

Zo heeft paus Franciscus bepaald dat in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gelovigen ook bij priesters van de SSPX mogen biechten.

Personele prelatuur

Volgens Schmidberger zou de SSPX net zoals het Opus Dei een personele prelatuur van de katholieke Kerk kunnen worden. Een prelatuur is een kerkelijke organisatiestructuur met een specifieke pastorale taak. (KN/CC/CH)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.