<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Invloedrijk jezuïetenblad: is ‘nee’ tegen vrouwelijke priesters wel definitief?

KN Redactie 10 februari 2017
image
Pater Pani (Screenshot: www.laciviltacattolica.it)

In een artikel in het Italiaanse jezuïetentijdschrift Civilta Cattolica worden vraagtekens gesteld bij het definitieve ‘nee’ van Sint-Johannes Paulus II op de vraag of vrouwen priester kunnen worden gewijd.

Aan artikelen in Civilta Cattolica wordt het nodige gewicht toegekend omdat het blad statutair verplicht is ze vóór publicatie voor te leggen aan het Vaticaanse staatssecretariaat. Bovendien is de huidige hoofdredacteur, pater Antonio Spadaro s.j., een vertrouweling van paus Franciscus.

‘Laatste heldere woord’

De paus zelf bevestigde vorig jaar in Lund overigens de leer van Johannes Paulus II, die stelde dat de Kerk simpelweg niet bevoegd is om vrouwen toe te laten tot de priesterwijding. Johannes Paulus’ leer is “het laatste heldere woord” in dezen, dat “staat”, aldus Franciscus tijdens zijn terugreis van Zweden naar Rome.

‘Spanningen’

Het artikel De vrouw en het diaconaat in Civilta Cattolica is geschreven door pater Giancarlo Pani s.j. Hij beargumenteert niet dat vrouwen priester kunnen worden, maar vraagt zich af of Johannes Paulus’ uitspraak hierover in het document Ordinatio Sacerdotalis uit 1994 een gezaghebbende en bindende uitspraak van het kerkelijk leergezag is.

Die vraag werd in 1995 al beantwoord door de Congregatie voor de Geloofsleer. Die stelde dat de leer op dit punt definitief was en beschouwd moet worden als deel van het depositum fidei, het geloofsgoed van de Kerk.

Pater Pani heropent deze discussie nu echter. Volgens hem bestaan er “spanningen” tussen de leer van de Kerk en het werk van theologen, en houdt de verklaring van de Congregatie uit 1995 “geen rekening met de ontwikkelingen die de aanwezigheid van vrouwen in het gezin en in de samenleving in de 21e eeuw heeft ondergaan”.

‘Ongemak’

Er is, schrijft hij, “ongemak onder diegenen die niet kunnen begrijpen hoe het uitsluiten van vrouwen van het dienstwerk van de Kerk kan bestaan naast de bevestiging en waardering van haar gelijke waardigheid”.

“Men kan niet altijd zijn toevlucht nemen tot het verleden”, stelt Pani, die oproept tot een nieuwe benadering van de kwestie.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.