<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kardinaal Eijk: Katholieke Kerk verdwijnt in hoog tempo uit Nederland

KN Redactie 14 september 2018
image
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht. (Foto: AP)

Kardinaal Wim Eijk vreest dat er over tien jaar nog maar tien tot vijftien kerken voor eucharistievieringen gebruikt worden in zijn bisdom. De snelle daling van het kerkbezoek en de financiële situatie van de parochies zijn daar de oorzaak van.

In een interview met de Gelderlander, dat zaterdag zal verschijnen, zegt de aartsbisschop van Utrecht dat tien procent van de parochies in zijn bisdom feitelijk al failliet is. Het in gebruik houden van de 280 kerken die het bisdom momenteel telt, is door de hoge onderhoudskosten van de kerkgebouwen onbetaalbaar. Daardoor zit er volgens de kardinaal niets anders op dan veel kerken te sluiten.

Nog geen vijf procent

Jaarlijks daalt het kerkbezoek van katholieken met vijf à zes procent. Van de 3,5 miljoen katholieken die Nederland officieel telt gaan er bijna geen naar de kerk. Volgens de meest recente cijfers van het Nijmeegse onderzoeksinstituut Kaski zitten er in een gemiddeld weekend 173.500 mensen in de kerk; dat is nog geen vijf procent van de katholieken.

“De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog wel komen of door mij, maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen”, zegt kardinaal Eijk.

In 2014 voorspelde de kardinaal dat er in 2028 nog zo’n twintig tot dertig parochies zouden zijn in het aartsbisdom Utrecht. Destijds werd dat als een negatief scenario gezien, maar inmiddels weet Eijk dat hij te positief was. Hij houdt er rekening mee dat de parochies van zijn bisdom massaal moeten gaan fuseren.