<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kasper: ‘In sommige gevallen intercommunie’

KN Redactie 8 februari 2017
image
Kardinaal Walter Kasper op het Sint-Pietersplein. (Foto: AP)

Volgens kardinaal Walter Kasper is in sommige gevallen intercommunie met protestanten mogelijk.

In een televisie-interview haalde hij het voorbeeld aan van een gemengd huwelijk tussen een protestant en een katholiek.

‘Niet voor het altaar verdelen’

“In bepaalde gevallen, ik denk ja, als zij hetzelfde geloof in de Eucharistie delen, dit is aangenomen, en als zij de innerlijke gesteldheid bezitten, dan kunnen zij aan hun geweten refereren om naar de Communie te gaan, en dit, denk ik, is ook de positie van de huidige paus.”

Als je een gezin of koppel hebt, “kun je hen niet voor het altaar verdelen”, aldus de emeritus-voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen.

Aparte studie

Volgens vaticanist Edward Pentin van de National Catholic Register hebben theologen aangegeven dat als de Kerk haar leer, die in principe geen intercommunie toestaat, verandert dit “tegen de openbaring en het leergezag” zou ingaan en christenen ertoe zou brengen om “blasfemie en heiligschennis” te begaan.

Kaspers opvolger bij de Pauselijke Eenheidsraad, kardinaal Kurt Koch, pleitte afgelopen jaar in Lund voor een aparte studie over intercommunie ingeval van gemengde paren. Het betreft een pastorale vraag die individueel behandeld moet worden, aldus Koch.

Die vraag dient te worden gescheiden van het fundamentele doel van eucharistische gemeenschap.

Kasper ging overigens ook in op kwestie van vrouwelijke diakens: “De zaak van vrouwen is nog altijd in discussie, niet. Het is erg moeilijk voor ons, [maar] ik zou geen nee zeggen.”

Delegatie Evangelische Kirche

Het interview met de Duitse voormalige ‘oecumeneminister’ van het Vaticaan verscheen kort voor het bezoek, afgelopen maandag, aan paus Franciscus door een delegatie van de Duitse Evangelische Kirche.

Franciscus ontving de delegatie, die werd begeleid door de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie kardinaal Reinhard Marx, in audiëntie. De delegatieleden nodigden paus Franciscus uit Duitsland te komen bezoeken.

Citaten Benedictus XVI

De audiëntie van maandag stond onder meer in het teken van de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie, die dit jaar plaatsvindt. Paus Franciscus sprak over het belang om de weg voort te zetten van de oecumene. “Wij hebben hetzelfde doopsel, wij moeten samen verder lopen zonder moe te worden”, zei de paus, die in zijn toespraak ook enkele citaten van Benedictus XVI aanhaalde.

De emeritus-paus ontmoette in 2011 vertegenwoordigers van de Duitse evangelische Kerk. “Wat hem (Luther – red.) dreef, was de vraag naar God, die de diepe hartstocht en drijfveer van zijn leven en zijn hele weg is geweest. ‘Hoe krijg ik een genadige God?’”, haalde Franciscus zijn voorganger aan.

‘Zonder rancune’

De paus stond ook stil bij vijfhonderd jaar Reformatie. “Vandaag de dag is het nodig om de mensen van onze tijd de radicale nieuwigheid van Jezus en de grenzeloze barmhartigheid van God nogmaals voor te stellen”, wat volgens Franciscus “juist datgene was dat de reformatoren wilden stimuleren”.

In de oecumenische weg moet men kijken naar het verleden “zonder rancune”. Hij sprak over de “tragische” gebeurtenissen die leidden tot verdeeldheid, die hij omschreef als “een wederzijdse mislukking”, van zowel katholieken als lutheranen.

‘Jezus brengen naar hedendaagse mensheid’

Ook wees Franciscus op het belang om “nieuwe wegen in te slaan” om te komen tot volmaakte eenheid.

“De verschillende in geloofskwesties of moraal, die tot op heden bestaan, zijn nog steeds een uitdaging in de weg tot zichtbare eenheid, waar onze gelovigen naar verlangen. Wij moeten ons inzetten, door aanhoudend gebed en al onze krachten, om alle aanwezige obstakels te overwinnen.”

Dit kan volgens de paus door het “intensiveren van de theologische dialoog en door de onderlinge samenwerking te verstevigen”. “Katholieken en Duitse lutheranen kunnen samen Jezus brengen naar de hedendaagse mensheid”, aldus de paus. (NCR/Radio Vaticaan)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.