fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Katholieke leken: ‘Elementen van exhortatie onacceptabel’

KN Redactie 8 april 2016
image
Foto: AP

De apostolische exhortatie Amoris laetitia bevat passages die “de leer en praktijk van de katholieke Kerk ondermijnen”.

Met “het grootste respect voor het pauselijk ambt” brengt de organisatie een aantal “ernstige problemen in de tekst” naar voren. De koepelorganisatie beschouwt het als haar in het kerkelijk recht verankerde plicht van de gelovigen haar zorgen tegenover de herders van de Kerk te uiten.

De leer ondermijnd

Voice of the Family was in 2014 en 2015 uiterst kritisch op de gang van zaken rond de beide gezinssynodes. “Die werden gedomineerd door pogingen de katholieke leer te ondermijnen met betrekking tot het menselijk leven, huwelijk en gezin, (…) de onverbrekelijkheid van het huwelijk, contraceptie, kunstmatige vruchtbaarheidsmethoden, homoseksualiteit, genderideologie en de rechten van ouders en kinderen”, aldus een verklaring.

Selectief en misleidend

Opnieuw is de wijze waarop over gescheiden en hertrouwde mensen wordt gesproken onderwerp van kritiek. Volgens Voice of the Family is er in de exhortatie sprake van “verwarde voorstellingen van de katholieke leer over de natuur en gevolgen van doodzonde, over de toerekenbaarheid van zonde en over de natuur van het geweten.”
Ook is er sprake van selectieve en misleidende citaten uit voorgaande documenten.

Onjuiste citaten

“Bijzonder verontrustend” noemt de verklaring het “onjuist citeren” van paus Johannes Paulus II met betrekking tot hertrouwde gescheiden mensen. Die schreef in de exhortatie Familiaris Consortio (1981) dat er situaties bestaan “waar, om ernstige redenen, zoals de opvoeding van de kinderen, een man en een vrouw niet kunnen voldoen aan de verplichting om te scheiden.” Amoris Laetitia laat de tweede helft van het citaat achterwege, waarin staat dat deze paren “de verplichting op zich nemen in volledige onthouding te leven, d.w.z. zich van de eigenlijke huwelijksdaad te onthouden (Familiaris Consortio, No. 84).”

Uit de context gerukt

Voice of the Family constateert dat in de voetnoot bij dit citaat selectief plak en knipwerk is verricht waarbij citaten volledig uit hun context zijn gerukt. Zo wordt een citaat uit het conciliedocument Gaudium et Spes dat nadrukkelijk over een huwelijkssituatie gaat zonder dit te vermelden toegepast op hertrouwd gescheidenen. In die constructie wordt “onjuist” gesuggereerd dat het in onthouding leven de “trouw” van de partners “in gevaar” zou brengen.

Rechten ouders genegeerd

Ook tekent Voice of the Faithful ernstig bezwaar aan tegen de zes paragrafen over seksuele opvoeding van kinderen, waarin niet een keer naar de ouders wordt verwezen maar wel naar “educatieve instellingen”. “Juist seksuele opvoeding is een “fundamenteel recht en plicht van de ouders” dat “altijd moet plaatsvinden onder hun zorgzame leiding, hetzij thuis, hetzij in de opvoedingscentra die door hen gekozen zijn en gecontroleerd worden. (Familiaris Consortio nr. 37)

In de steek gelaten

“De omissie van deze leer laat ouders ernstig in de steek op een moment waarop de ouderlijke rechten met betrekking tot seksuele opvoeding in vele landen onder ernstige en voortdurende aanvallen staan. In dit deel van Amoris laetitia wordt geen enkel voorgaand kerkelijk document geciteerd dat dit recht duidelijk bevestigt.”

Niet overgenomen

Ook met betrekking tot de paragrafen over homoseksualiteit uit Voice of the Family harde kritiek. Het gaat daarbij om dezelfde kritiek die eerder op de synodedocumenten werd geleverd. Die is in de exhortatie niet overgenomen. (KN)


Warning: Use of undefined constant PRODUCTION - assumed 'PRODUCTION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/229029.cloudwaysapps.com/bjfkbkqnbn/public_html/wp-content/themes/kn/functions/default.php on line 21