<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kerk in Nood zamelde vorig jaar 125 miljoen in

KN Redactie 4 juli 2018
image
Vluchtelingen uit de Vlakte van Nineve in Irak, waar Kerk in Nood een project steunt. (Foto: CNS)

De pauselijke stichting Kerk in Nood (KiN) is er in het afgelopen jaar opnieuw in geslaagd een aanzienlijk bedrag uit giften binnen te krijgen. Dat blijkt uit het jaarverslag voor 2017 van de hulporganisatie.

Volgens dit jaarverslag bedroeg de totale som van giften, legaten en andere inkomsten 125 miljoen euro. Met de giften zijn 5357 projecten gesteund in 149 landen, aldus de kerkelijke hulporganisatie.

Nederland

Van het totaalbedrag dat wereldwijd werd opgehaald, ontving de organisatie € 4,5 miljoen uit Nederland. In 2016 gaven de Nederlandse donateurs nog € 3,8 miljoen. Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland, spreekt over “een prachtige continuering van het voorafgaande jaar”. De directeur stelt dankbaar te zijn voor de betrokkenheid en het vertrouwen van Nederlandse weldoeners. In België en Luxemburg kon een totaalbedrag van omstreeks 3,5 miljoen euro worden ingezameld.

Missiegerelateerde uitgaven

Het grootste deel van het totaalbedrag van 125 miljoen werd volgens KiN wereldwijd gebruikt om missie-gerelateerde uitgaven te financieren. Meer in detail blijkt uit het jaarverslag dat 1.212 bouwprojecten door de hulporganisatie mede werden gefinancierd. Het gaat hierbij om kapellen, kerken, kathedralen en seminaries, onder andere ook in regio’s die door natuurrampen werden geteisterd. Een derde van de bouwprojecten waren kerken.

Daarnaast kon een op de tien priesters (in totaal 40.383) worden geholpen met misintenties, vooral in Afrika (15.440) en in Azië (10.748) en kregen 13.643 seminaristen, meer dan ooit tevoren, ondersteuning, bijvoorbeeld door de toekenning van een studiebeurs. Verder kregen 12.801 zusters bestaanshulp of ondersteuning voor een opleiding. Bovendien werden naast auto’s, motorfietsen en fietsen ook drie boten, vier vrachtwagens en drie bussen gefinancierd.

Projecten Midden-Oosten

Volgens KiN lag de nadruk ook in het afgelopen jaar op het Midden-Oosten, de regio waarvoor na Afrika de meeste ondersteuningsinitiatieven worden genomen. Tussen 2011, het jaar van de “Arabische Lente“ en eind 2017 werd 75 miljoen euro besteed in de crisisgebieden in het Midden-Oosten. Dankzij die hulp konden duizenden christenen naar hun geboortesteden en -dorpen terugkeren. Een bijzonder groot project in dit verband is nog steeds de heropbouw van de christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve in Irak, die door Islamitische Staat waren verwoest.

“Onze opdracht bestaat erin om de Kerk vooral te ondersteunen op plaatsen waar ze niet over de nodige materiële middelen beschikt om haar pastorale taken uit te voeren of waar christenen met onderdrukking, vervolging en geweld worden geconfronteerd“, benadrukt Thomas Heine-Geldern, uitvoerend president van de pauselijke stichting. (KN/KiN)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.