fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kerk Mongolië krijgt eerste lokale priester

KN Redactie 2 juni 2016
image
De apostolische prefectuur van Ulaan Baator omvat de zes parochies die er in Mongolië zijn. (Screenshot: catholicchurch-mongolia.mn)

In de hoofdstad van Mongolië, Ulaan Baatar, wordt eind augustus voor het eerst een lokale katholiek tot priester gewijd.

De in Mongolië werkzame Congolese missionaris Prosper Mbumba spreekt tegenover de Vaticaanse missiepersdienst Fides van een “bijzonder belangrijk” evenement “voor onze jonge Kerk”.

Iets meer dan duizend katholieken

De katholieke Kerk in Mongolië werd in 1992 heropgericht en telt volgens pater Mbumba momenteel “iets meer dan duizend gedoopten”.

“De wijding van een lokale priester zal onder de Mongolen het enthousiasme en het gevoel van toebehoren vergroten ten opzichte van een Kerk die lang als buitenlands is gezien”, aldus de pater van het Onbevlekt Hart van Maria.

Zes parochies

De wijding van Joseph Enkh tot priester vindt op 28 augustus in Ulaan Baatar plaats. Hij zal de priesterwijding ontvangen uit handen van de apostolisch prefect van Ulaan Baatar, mgr. Wenceslao Padilla.

Enkh werd eind 2014 in Zuid-Korea diaken gewijd, waar hij ook zijn opleiding volgde. In januari van dit jaar keerde hij naar zijn vaderland terug, waar hij in verschillende van de zes parochies heeft gewerkt.

In Mongolië zijn momenteel ongeveer twintig missionarissen en vijftig zusters van twaalf congregaties.

Noveengebed met oog op wijding

Pater Mbumba zegt dat er veel gebeden wordt voor de toekomstige priesters en dat parochies bijeenkomsten houden om mensen een beter begrip te geven van wat het priesterlijk werk inhoudt.

“In alle kerken van Mongolië wordt een gebedsnoveen gehouden met het oog op de wijding. Veel gelovigen blijven hun verwachtingen aan de aankomende priester op schrift uitdrukken: ze schrijven brieven om hem te laten weten dat ze trots zijn op zijn roeping en vertrouwen hebben in zijn aanwezigheid en zijn werk. We danken God voor deze gave en voor dit enthousiasme.”