fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nederlandse bisdommen verspreiden gebedsprentjes Moeder Teresa

KN Redactie 4 augustus 2016
image
De voorkant van het gebedsprentje dat door vier Nederlandse bisdommen verspreid gaat worden. (Beeld: Bisdom Roermond)

Vier Nederlandse bisdommen gaan met het oog op haar heiligverklaring in augustus gebedsprentjes verspreiden van Moeder Teresa. In totaal gaat het om ruim 70.000 prentjes.

De prentjes zijn een initiatief van het bisdom Roermond, dat al jarenlang met enige regelmaat gebedsprentjes verspreidt via zijn parochies. Dit jaar betrof het behalve Moeder Teresa ook een afbeelding van de icoon van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Altijddurende Bijstand.

Gebedsprentjes Moeder Teresa gratis op te vragen

Het prentje van Moeder Teresa van Calcutta wordt uitgegeven met het oog op de heiligverklaring van de stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde. Die vindt op 4 september plaats in Rome. Het bisdom Roermond stuurt de prentjes eind augustus gratis toe aan zijn parochies.

Drie andere bisdommen hebben de actie overgenomen en geven het prentje uit met hun eigen wapen op de achterkant. Ook zij gaan de gebedsprentjes via hun parochies verspreiden. Het betreft het aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam.

Geïnteresseerden kunnen prentjes opvragen bij de persdienst van het bisdom Roermond via persdienst@bisdom-roermond.nl. Ze worden gratis toegestuurd, met de vraag om een vrijwillige bijdrage.

Missionarissen van Naastenliefde

Moeder Teresa, in 1910 geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje, trad aanvankelijk in bij de zusters van Loreto, een congregatie die haar uitzond naar India, waar ze onder meer lerares was.

Geconfronteerd met de schrijnende armoede in de sloppenwijken van Calcutta trok ze er in 1948 op uit om stervenden van de straat op te rapen zodat ze waardig konden sterven.

Twee kloosters in Nederland

Ze stichtte de Missionarissen van Naastenliefde, de ‘zusters van Moeder Teresa’ met hun bekende witte sari’s met blauwe rand. De congregatie telt inmiddels wereldwijd meer dan vijfhonderd kloosters, waaronder twee in Nederland, in Amsterdam en Rotterdam.

De Missionarissen van Naastenliefde kwamen eerder dit jaar in het nieuws toen vier van hen werden vermoord in Jemen, waar zij werkten in een bejaardenhuis.

Nieuw boek Moeder Teresa

Half augustus verschijnt er een nieuw boek met nagelaten geschriften van de heilige van Calcutta, A Call to Mercy, dat zich richt op barmhartigheid en medeleven. Het boek wordt ingeleid door pater Brian Kolodiejchuk m.c., postulator van Moeder Teresa’s heiligverklaringsproces.

De pater stelde eerder, in 2007, al het boek Mother Teresa: Come Be My Light samen. Uit de in dat boek gepubliceerde geschriften bleek dat Moeder Teresa decennialang leed onder een gevoel van totale afwezigheid van God.

Abortus ‘grootste vernietiger van de vrede vandaag’

Moeder Teresa kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. In de toespraak die zij bij de uitreiking hield, veroordeelde ze abortus onomwonden als “de grootste vernietiger van de vrede vandaag”.

Moeder Teresa overleed op 87-jarige leeftijd op 5 september 1997. Paus Johannes Paulus II verklaarde haar in 2003 zalig en paus Franciscus zal haar op 4 september heilig verklaren. Haar liturgische gedachtenis is op 5 september.

Gebed op voorspraak Moeder Teresa

Op de achterkant van het gebedsprentje staat het volgende gebed op voorspraak van de heilige Moeder Teresa van Calcutta:

Heer, maak ons waardig
om onze medemensen te dienen,
die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger.
Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood;
en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap.
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
dat waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien,
waar onrecht heerst de geest van vergeving,
waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid;
dat waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen
en waar men twijfelt geloof;
licht in duisternis mag brengen
en blijdschap waar droefenis heerst.
Heer, laat mij liever trachten te troosten
dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
lief te hebben dan bemind te worden.
Want wie zichzelf verliest, zal vinden;
door te vergeven, wordt men vergeven;
door te sterven, ontwaakt men tot eeuwig leven.
Amen.