fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘Niemand zit op seculiere partijdigheid te wachten’

KN Redactie 4 oktober 2018
image
(Foto: www.siriz.nl)

De christelijke hulporganisatie Siriz zou niet neutraal zijn in haar hulp aan ongepland zwangere vrouwen. Wat betekent deze zaak voor andere levensbeschouwelijk gedreven organisaties? Ethicus Theo Boer: “In zekere zin is er al veertig jaar een jacht gaande op christelijke organisaties.”

Hoogleraar ethiek Theo Boer stelt in het KN van deze week dat het begrip neutraliteit in deze kwestie niet juist wordt geïnterpreteerd. “Je hebt twee begrippen van neutraliteit. Het Franse, de laicité, is wat we in het Nederlands een ‘lege algemeenheid’ kunnen noemen. Dat betekent dat de staat strikt seculier is en alles wat religieus is met groot wantrouwen tegemoet treedt.”

“De protestantse theoloog Berkhof heeft de term ‘gevulde algemeenheid’ geïntroduceerd. De staat moet volgens deze visie neutraal zijn, maar het de verschillende stromingen in de maatschappij ook mogelijk maken om zichzelf te zijn. Neutraliteit betekent in dit geval dat je niet één levensbeschouwing voortrekt, maar ook dat je niet allergisch bent voor levensbeschouwingen.”

Seculiere partijdigheid

De ethicus vindt het niet bezwaarlijk dat organisaties als Siriz overheidssubsidie ontvangen. “Een staat die geen christelijke instellingen meer subsidieert, vertoont in feite een seculiere partijdigheid waar niemand op zit te wachten. Zolang dergelijke organisaties duidelijk zijn over hun missie en de subsidie niet beperkt is tot dergelijke organisaties, is hier niets op tegen. Er moet ruimte zijn voor welke organisatie dan ook die vanuit welke hoek dan ook goede hulp levert.”

Pluraliteit

De hoogleraar vindt dat er wel kwaliteitscriteria moeten zijn voor goede hulpverlening. “Denk hierbij aan transparantie en goed zorgverlenerschap. Als dit in orde is, is er niets op tegen om het te subsidiëren, mits ook andere instanties die vanuit een andere aanvliegroute werken van die geldpot gebruik mogen maken. Dat is een kwestie van pluraliteit. Bedenk wel dat ook vrouwen die een abortus overwegen, niet tot één levensbeschouwing behoren.”

Artikel

Volgens De Groene Amsterdammer biedt Siriz geen neutrale hulpverlening omdat de organisatie leunt op een christelijke pro-life standpunt. In een artikel dat half september verscheen, nam het weekblad de hulpverlening van de organisatie onder de loep. Onderdeel hiervan was een undercover chatgesprek tussen een fictieve ongepland zwangere vrouw en een hulpverlener van Siriz. Die wees tijdens het gesprek onder meer op de gevolgen van abortus.

De Groene stelde in het artikel de overheidssubsidie aan de organisatie ter discussie. Siriz ontvangt die sinds 2013. Dit jaar ging het om 1,7 miljoen euro. Het artikel bereikte ook de politiek. Vorige week woensdag meldde EenVandaag dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer de subsidie aan Siriz stop wil zetten. 

>>Lees het complete artikel via KNDigitaal