<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus bidt voor vrede Midden-Oosten; veroordeelt ‘moordende onverschilligheid’

KN Redactie 8 juli 2018
image
Paus Franciscus en andere kerkleiders lieten in Bari duiven los als symbool van de vrede. Links van Francisacus staat de patriarch van Constantinopel, Bartholomaios, rechts van hem de koptisch-orthodoxe paus Tawadros II. (Foto: CNS Photo - Paul Haring)

Paus Franciscus heeft fel uitgehaald naar de “medeplichtige stilte” en de “moordende onverschilligheid” in de wereld over de conflicten die het Midden-Oosten verscheuren. Hij riep de christenen op om te bidden voor vrede in de regio.

Hij deed dit zaterdag tijdens een oecumenische gebedsbijeenkomst voor de vrede in het Zuid-Italiaanse Bari.

Onverschilligheid doodt

“Onverschilligheid doodt, en wij verlangen onze stemmen te verheffen in verzet tegen deze moordende onverschilligheid”, aldus de paus.

Als christenen “willen we een stem geven aan wie er geen hebben, aan wie enkel hun tranen kunnen wegvegen. Want het huidige Midden-Oosten huilt, lijdt en is stil terwijl anderen die landen vertrappelen terwijl ze op zoek zijn naar macht of rijkdommen.”

“Laat ons namens de kleinen, de eenvoudigen, de gewonden en allen aan wier kant God staat, smeken: ‘Laat er vrede zijn!’”, zei de paus.

Verering van relieken Sint-Nicolaas

De paus ontmoette in Bari hoofden en andere prominente leden van onder meer oosters-katholieke Kerken, oosters-orthodoxe Kerken, de Assyrische Kerk van het Oosten en protestantse Kerken.

De bijeenkomst vond plaats in de Zuid-Italiaanse havenstad omdat daar de relieken van de heilige Nicolaas liggen, die in zowel het westerse als het oosterse christendom veel vereerd wordt. De kerkleiders vereerden Nicolaas’ relieken gezamenlijk in de crypte van de naar hem vernoemde basiliek.

Verering van de heilige Nicolaas “steekt zeeën over en overbrugt grenzen tussen Kerken”, aldus de paus. Franciscus bad om de voorspraak van de heilige “om de wonden te genezen die zoveel mensen in zich dragen”.

Midden-Oosten zonder christenen is geen Midden-Oosten

Vanuit het Midden-Oosten “verspreidde het licht van het geloof zich over de wereld”. De regio wordt overschaduwd door “donkere wolken van oorlog, geweld en vernietiging, voorbeelden van bezetting en soorten fundamentalisme, gedwongen migratie en verwaarlozing”, zaken die plaatsvinden “te midden van het medeplichtig zwijgen van velen”.

Franciscus wees ook op “het gevaar” dat het christendom uit het Midden-Oosten verdwijnt omdat vele christenen zich genoodzaakt zien te vluchten. Dat “verminkt” het gezicht van de regio want “een Midden-Oosten zonder christenen zou geen Midden-Oosten zijn”.

Onderhandelingen over Jeruzalem

In zijn slottoespraak zei de paus zaterdag dat vrede in het Midden-Oosten nooit bereikt zal worden door verdeeldheid, geweld of het najagen van particuliere belangen. Ook riep hij op tot onderhandelingen over kwesties als de status van Jeruzalem en het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Om vrede een realistische mogelijkheid te laten zijn “is het essentieel dat diegenen die aan de macht zijn eindelijk en beslist kiezen om voor ware vrede te werken en niet voor hun eigen belangen”.

Ark van vrede

“Laat er een einde aan komen dat weinigen profiteren van het lijden van velen! Geen bezette gebieden meer en dus het verscheuren van volken! Laat halve waarheden niet langer de ambities van volkeren frustreren! Laat er een einde komen aan het gebruik van het Midden-Oosten voor winsten die niets met het Midden-Oosten te maken hebben!”

De paus besloot zijn toespraak met de hoop dat het verlangen naar vrede sterker zou zijn dan de “donkere wolk” van conflict die over de regio heeft gehangen. Hij bad dat het Midden-Oosten niet langer een “ark van oorlog” maar een “ark van vrede” zou zijn die verwelkomend is voor mensen van alle achtergronden en geloven. (CNA)