fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus eist gehoorzaamheid van priesters

KN Redactie 13 juni 2017
image
Foto: AP

Paus Franciscus heeft de priesters van een Nigeriaans bisdom gedreigd te schorsen als zij nog langer weigeren hun bisschop te accepteren.

Aanleiding is een langslepend conflict in het in 1987 opgerichte bisdom van Ahiara, dat ontstond na het overlijden van de eerste bisschop in 2010. Toen paus Benedictus XVI in december 2012 een nieuwe bisschop benoemde, weigerden de priesters en een deel van de gelovigen deze te accepteren. Bisschop Peter Ebere Okpaleke is niet alleen afkomstig uit een naburig bisdom, maar behoort ook niet tot het Mbaise-volk, dat de meerderheid vormt in het bisdom.

Achtergesteld

De Mbaise voelen zich gekrenkt en achtergesteld, omdat zij als vurige katholieken tientallen van hun priesterzonen als missionaris hebben uitgezonden. Pogingen van onder anderen kardinaal John Onaiyekan om de zaak tot rede te brengen zijn op niets uitgelopen.

‘Misdadige wijnbouwers’

Vorige week ontving paus Franciscus een Nigeriaanse delegatie om de kwestie te bespreken. In een toespraak gaf hij haar een in ongekend harde taal gesteld ultimatum mee. De paus, die “diep bedroefd” is over de situatie, vergelijkt de rebellerende priesters met de “misdadige wijnbouwers” uit het Matteüsevangelie die “zich meester willen maken van de erfenis”.

‘De Kerk lijdt eronder’

“Wie tegen de in bezitneming van het bisdom door bisschop Okpaleke is wil de Kerk vernietigen. Dit is verboden: misschien realiseert hij zich dit niet, maar de Kerk lijdt eronder alsook het Volk van God. De paus kan niet onverschillig blijven.”

Doodskist

Het conflict is niet gering. De nieuwe bisschop moest in 2013 onder zware veiligheidsmaatregelen in een naburig bisdom worden gewijd. Jongeren hadden uit protest de kathedraal afgesloten. Later plaatsten onbekenden een doodskist in het kantoor van de bisschop met zijn naam erop.

Opheffing bisdom overwogen

De paus prijst de bisschop om zijn “heilige geduld” en zegt overwogen te hebben het bisdom op te heffen.
In plaats daarvan eist hij van iedere priester van het bisdom Ahiara, waar hij ook werkt of woont, “mij een brief te schrijven waarin hij om vergeving vraagt”. De brieven moeten “individueel en persoonlijk” geschreven zijn.

Ultimatum

In de brief moet men duidelijk totale gehoorzaamheid aan de paus betuigen en zich bereid verklaren de bisschop te accepteren die de paus stuurt en benoemd heeft. De brief moet voor 9 juli 2017 ontvangen zijn. Iedere priester die daaraan geen gehoor geeft loopt daardoor een suspensie a divinis op en mag zijn ambt niet meer uitoefenen. (KN/CWN/Fides)