fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus Franciscus schept een nieuwe instantie voor leken en gezin

KN Redactie 5 juni 2016
image
Paus Franciscus wil huwelijk en gezin op een andere manier gaan bevorderen. (foto: AP)

Paus Franciscus wil de verantwoordelijkheden voor leken, gezin en de bescherming van het leven bundelen in een nieuwe Vaticaanse instantie.

De huidige raden voor leken en het gezin gaan daar per 1 september in op. Ook de Pauselijke Academie voor het Leven wordt erbij aangesloten. De tweede hoogste positie van het nieuwe dicasterie  staat volgens de statuten open voor een leek, wat een nieuwigheid is voor een Vaticaanse instantie.

Vakpersoneel

Namen voor de topposities met de titels prefect en secretaris zijn nog niet bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de drie secties van de instantie, ´leken´, ´gezin´ en ´leven´, door leken worden geleid met de rang van ondersecretaris. Het vakpersoneel moet uitsluitend uit geestelijken en leken bestaan en internationaal zijn. Ook de leden die aan conferenties deelnemen, moeten het “universele karakter van de Kerk” weerspiegelen en zowel mannen als vrouwen, getrouwden en vrijgezellen omvatten, alsmede verschillende arbeidsvelden vertegenwoordigen.

Wereld Jongeren Dagen

Volgens de statuten is het de opdracht van de lekensectie om de rol van de leken in de katholieke Kerk en de theologische ontwikkeling op dit gebied te bevorderen. Onder de verantwoordelijkheden vallen initiatieven tot geloofsverkondiging onder en door leken, het contact met geestelijke gemeenschappen en bewegingen en de organisatie van internationale ontmoetingen van katholieken, bijvoorbeeld de Wereld Jongeren Dagen. Verder beoordeelt deze afdeling voorstellen van bisschoppenconferenties voor de intrichting van nieuwe kerkelijke diensten en ambten voor leken.

Verantwoord ouderschap

De gezinssectie krijgt als zwaartepunten de bevordering van de zielzorg voor het gezin en de bescherming van het huwelijk. Ook huwelijksvoorbereiding, godsdienstige opvoeding, adoptiekwesties en de zorg voor ouderen in het gezin ressorteren hieronder. De sectie ‘leven’ zal zich bezighouden met verantwoord ouderschap en bescherming van het leven, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van organisaties die vrouwen in een zwangerschapsconflict aanmoedigen tot een bevalling. Verder valt de beoordeling van bio-ethische kwesties hieronder. (KN/KNA)