fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus Franciscus wijdt elf priesters

KN Redactie 17 april 2016
image
Foto van de wijdingsmis in de Sint-Pieter: de wijdelingen liggen tijdens de Litanie van alle Heiligen plat ter aarde. (Foto: AP)

Paus Franciscus heeft vanochtend in de Sint-Pieter elf diakens tot priester gewijd.

De Kerk viert vandaag de Wereldgebedsdag voor Roepingen, waarmee de Kerk de aandacht wil vestigen op het godgewijde leven.

Roepingenzondag

De Wereldgebedsdag voor Roepingen, ook wel Roepingenzondag genoemd, is door paus Paulus VI in 1964 ingesteld.

De dag valt op de vierde zondag na Pasen, de zondag waarop Jezus in het Evangelie centraal staat als de Goede Herder.

‘Dienen’

In zijn preek tot de nieuwe priesters hield de paus hen het voorbeeld van Jezus als Goede Herder voor.

“Die kwam om te dienen en niet om gediend te worden, en om te zoeken en te redden wat verloren was”, zei de paus.

‘Lichaam van Christus’

Hoewel het volgens paus Franciscus de roeping van iedere gelovige is gelijkvormig aan Christus te worden, is deze roeping in het bijzonder weggelegd voor priesters in de rol van leraar en herder.

“Van al zijn leerlingen kiest de Heer Jezus een aantal in het bijzonder uit voor het openbaar uitoefenen van het priesterschap in naam van de Kerk voor alle mensen, in de hoedanigheid van leraar, priester en herder tot opbouw van het Lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest, dat de Kerk is in het volk van God”, aldus de paus.

‘Echte Jezus’

Verder hield de paus de nieuwe priesters voor in hun bediening van de sacramenten aan de gelovigen het mysterie van Christus’ dood en opstanding te vieren.

“Zonder het kruis zul je nooit de echte Jezus vinden; en een kruis zonder Christus heeft geen zin”, aldus paus Franciscus.

‘Gekozen’

De paus benadrukte de nieuwe priesters om in het sacrament van de biecht “barmhartig te zijn”.

Tot slot zei de paus tegen de wijdelingen dat ze nooit moeten vergeten dat ze “gekozen” zijn door God voor het priesterschap.

“Gekozen, niet vergeten. Gekozen! De Heer heeft u één voor één geroepen. Gekozen uit de mensen voor hun heil”, aldus paus Franciscus. (KN/RV)