fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus spreekt in Polen over pro-life, migratie, ‘JP II’ en identiteit

KN Redactie 28 juli 2016
image
Paus Franciscus, geflankeerd door de Poolse president Duda en diens vrouw. (Foto: AP)

Paus Franciscus heeft in Polen gezegd dat “leven altijd verwelkomd en beschermd moet worden. Deze twee dingen gaan samen – verwelkoming en bescherming, van de conceptie tot de natuurlijke dood”.

Hij deed dit kort na aankomst in Polen in zijn toespraak tot president Duda, regeringsvertegenwoordigers en diplomaten in het Wawel-kasteel in Krakau.

‘Geroepen leven te respecteren’

“Wij allen zijn geroepen het leven te respecteren en ervoor te zorgen”, zei Franciscus. “Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van de staat, de Kerk en de maatschappij al diegenen te begeleiden en concreet te helpen die zich in ernstige moeilijkheden bevinden, zodat een kind nooit als een last maar als een gave wordt gezien, en zodat diegenen die het kwetsbaarst en armst zijn niet verlaten zullen worden.”

De omgang met migranten

Ook vroeg hij om respect voor de waardigheid van de persoon, ook in de omgang met migranten. Er is een “bijkomende portie aan wijsheid en barmhartigheid” om angsten te overwinnen en het beste te bereiken.

Franciscus verlangde “bereidheid tot opname van diegenen die voor oorlogen en honger vluchten” en “solidariteit met diegenen, die van hun grondrechten beroofd zijn, waaronder het recht in vrijheid en zekerheid het eigen geloof te belijden”.

Er is, zo zei hij, een sterkere internationale samenwerking nodig om de conflicten op te lossen die mensen op de vlucht jagen. Tegelijk, zo voegde hij toe, moeten ook “de oorzaken voor de emigratie” van zovele Polen onderscheiden worden en moet “voor diegenen, die willen, de terugkeer” vergemakkelijkt worden.

‘Onvergetelijke Sint-Johannes Paulus II’

De paus zei blij te zijn dat hij zijn eerste bezoek aan Centraal-Europa in Polen kon beginnen, “het thuisland van de onvergetelijke Sint-Johannes Paulus II, initiatiefnemer en bevorderaar van de Wereldjongerendagen”.

De Poolse paus, ging Franciscus verder, “sprak graag over een Europa dat ademt met twee longen. Het ideaal van een nieuw Europees humanisme wordt geïnspireerd door het creatieve en gecoördineerde ademen van deze twee longen, samen met de gedeelde beschaving die zijn diepste wortels in het christendom heeft”.

“Ik was altijd onder de indruk van paus Johannes Paulus’ levendige gevoel voor geschiedenis. Steeds wanneer hij over een volk sprak, begon hij vanuit zijn geschiedenis, om zijn rijkdom aan menselijkheid en spiritualiteit naar buiten te brengen.”

‘Besef van eigen identiteit’ 

“Een besef”, zo zei Franciscus, “van je eigen identiteit, vrij van enige pretentie tot superioriteit, is onmisbaar voor het vestigen van een nationale gemeenschap op het fundament van zijn menselijke, sociale, politieke, economische en religieuze erfenis, en zo maatschappelijk leven en cultuur te inspireren in een geest van constante trouw aan traditie en, tegelijk, openheid voor vernieuwing en de toekomst.”

Informele ontmoeting met Poolse bisschoppen

Na zijn toespraak had de paus een privé-ontmoeting met president Andrzej Duda. Vervolgens ontmoette hij in de Wawel-kathedraal de Poolse bisschoppen. Eerder was al bekend geworden dat Franciscus zijn formele toespraak had geschrapt, om informeel met de bisschoppen te kunnen spreken.

Die bijeenkomst vond in een “zeer warme” atmosfeer plaatst, zo zei aartsbisschop Stanislaw Gadecki volgens vaticanist Edward Pentin van de National Catholic Register. De paus luisterde naar de zorgen van de bisschoppen, aldus de voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie.

Er kwamen volgens hem vier thema’s aan bod in het gesprek: Amoris Laetitia, immigratie, het antwoord van de Poolse Kerk op de secularisatie en de rol van katholieke bewegingen en verenigingen in het parochieleven.

Migratie

Volgens de aartsbisschop droeg de paus de bisschoppen op “verstandig redeneren” en evangelische waarden toe te passen met betrekking tot migranten. Dat was, aldus mgr. Gadecki, “min of meer het voornaamste raamwerk” van de ontmoeting.

De paus, voegde hij toe, maakte een onderscheid tussen migranten die werk zoeken en vluchtelingen die oorlog ontvluchten.