<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus opgeroepen verwarring rond exhortatie weg te nemen

KN Redactie 15 juli 2016
image
Foto: AP

[MET FILMPJE] Prominente katholieken, onder wie bisschoppen en vooraanstaande academici, vragen paus Franciscus om zijn exhortatie Amoris Laetitia deels te herroepen.

Twee oproepen

Het gaat om twee oproepen, een direct tot de Heilige Vader en een tot de deken van het Kardinalencollege, kardinaal Angelo Sodano (88), van 1991 tot 2006 als kardinaal staatssecretaris de tweede man van het Vaticaan.

Videoboodschap

De eerste oproep betreft een videoboodschap waarin een aantal promintenten uit met name de pro-lifebeweging de paus dringend verzoekt een einde te maken aan de verwarring rond Amoris Laetitia. Onder hen zijn John Smeaton, voorzitter van de Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), Christine Vollmer, medeoprichtster van de Pauselijke Academie voor het Leven en van de Latijns-Amerikaanse Alliantie voor het Leven en de Nederlandse pater Elias Leyds, programma-directeur voor Radio Maria Nederland.

Leyds wijst er in de video-boodschap op dat het eerste concilie dat in de Kerk werd gehouden voortkwam uit St.-Paulus’ oproep aan Petrus om duidelijkheid te scheppen, onder meer over het huwelijk.

Oproep aan de kardinalen

Daarnaast hebben 45 prominente katholieken, prelaten, academici en clerici zich met een oproep gericht tot de deken van het Kardinalencollege. Daarin vragen zij de 218 katholieke kardinalen en patriarchen de paus te verzoeken om de lijst van dwalingen en onduidelijkheden in Amoris Laetitia te herroepen.

Niet bekendgemaakt

De ondertekenaars van de brief hebben zich naar buiten toe niet bekend gemaakt, evenmin als de inhoud van hun petitie. Wel laten zij via een woordvoerder weten dat de exhortatie een “aantal stellingen bevat die begrepen kunnen worden op een manier die tegengesteld is aan het katholieke geloof en zijn moraal.” Hun oproep is voorzien van een uitgebreide toelichting waarin de “aard en de mate van dwaling” wordt toegelicht “die aan Amoris Laetitia kan worden toegeschreven”.

Duidelijk en definitief

De groep roept de kardinalen op, in hun hoedanigheid als de officiële adviseurs van de paus, de Heilige Vader te vragen “de dwalingen” die zij noemen “op een duidelijke en definitieve manier” af te wijzen “en gezagvol te verklaren” dat geen van deze stellingen “geloofd” of als “mogelijk waar” beschouwd moeten worden.

‘Paus is geen ketter’

“Wij beschuldigen de paus niet van ketterij”, aldus dr. Joseph Shaw, een van de ondertekenaars en woordvoerder van de groep. “Wij menen dat talloze stellingen in Amoris Laetitia bij gewone lezing als ketters kunnen worden uitgelegd.” Een aantal stellingen zouden onder meer als “ergerniswekkend, dwalend in het geloof en ambigu” kunnen worden uitgelegd.

Verwarring bezweren

Met een duidelijke herroeping van deze dwalingen hoopt de groep dat de paus “de reeds door Amoris Laetitia onder herders en gelovigen opgeroepen verwarring bezweert”. “Want die verwarring kan alleen effectief worden weggenomen door een ondubbelzinnige bevestiging van de authentieke katholieke leer door de opvolger van Petrus”, aldus Shaw.

19 omstreden passages

De ondertekenaars noemen negentien passages in de exhortatie die tegenstrijdig lijken met de katholieke Leer. Ook blijven zij erbij dat Amoris Laetitia de Leer ondermijnt dat gescheiden en burgerlijk hertrouwde katholieken die niet in onthouding even niet de sacramenten mogen ontvangen.

Prominenten

Onder te ondertekenaars zijn bisschoppen, wetenschappers, docenten, schrijvers en clerici van verschillende pauselijke univesiteiten, seminaries, colleges, theologische instituten, religieuze orden en bisdommen van over de hele wereld.

Inhoud ‘te technisch’

De reden om de tekst van de oproep en de begeleidende brief niet publiek te maken is omdat deze gericht is aan de kardinalen. “Het Heilig College moet in de gelegenheid worden gesteld de inhoud van het document en de eventuele vervolgstappen te overwegen voor deze bekend wordt gemaakt”, aldus Shaw.

Bovendien is de onderbouwing zo gedetailleerd en ‘technisch theologisch’ dat deze niet voor het brede publiek toegankelijk is. Dat zou gemakkelijk tot misverstanden kunnen leiden. De kardinalen zouden in hun taak gehinderd kunnen worden door de media-aandacht en de veelal ongeïnformeerde discussies en polemieken die erdoor worden opgeroepen, aldus de groep.

Ter geruststelling

“Tegelijkertijd is het belangrijk dat katholieken die moeite hebben met bepaalde stellingen in Amoris Laetitia zich ervan bewust zijn dat er stappen worden ondernomen om de opgeroepen problemen te adresseren. Daarom dat wij het bestaan ervan bekend maken”, aldus Shaw. (KN/LSN)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.