fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus over lot migrantenkinderen; ‘hypocrisie’ van wie christendom wil verdedigen maar ‘tegen vluchtelingen’ is

KN Redactie 14 oktober 2016
image
Paus Franciscus spreekt de groep Duitse katholieken en lutheranen toe in de Paulus VI-aula in het Vaticaan. (Foto: AP)

Paus Franciscus vestigt in zijn boodschap voor Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen de aandacht op het lot van migrantenkinderen. Tegelijk haalde hij in een toespraak fel uit naar “de tegenstrijdigheid van diegenen die het christendom in het Westen willen verdedigen en, anderzijds, tegen vluchtelingen en andere religies zijn”.

In de donderdag gepresenteerde boodschap voor de Werelddag, die op 15 januari gehouden worden, schrijft de paus dat God in Jezus “een kind werd, en de openheid van geloof in God, dat de hoop voedt, wordt uitgedrukt in liefdevolle nabijheid aan de kleinsten en de zwaksten”.

Tegelijkertijd wijzen de evangelisten “op de verantwoordelijkheid van degene die tegen de barmhartigheid werkt: ‘Maar wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden’”.

‘De uitbuiting’

“Hoe kunnen we”, ging Franciscus verder, “deze zware waarschuwing negeren wanneer we de uitbuiting zien, begaan door scrupuleloze mensen? Zulke uitbuiting schaadt jonge meisjes en jongens die de prostitutie ingeleid worden, of het moeras van pornografie; die tot slaaf gemaakt worden als kinderarbeiders of soldaten; die verstrikt raken in drugssmokkel en andere vormen van criminaliteit; die gedwongen worden te vluchten voor conflict en vervolging, risico lopend op isolatie en verlatenheid.”

‘Deel van de heilsgeschiedenis’

“We moeten”, voegde hij toe, “ons bewust worden dat het fenomeen migratie niet ongerelateerd is aan de heilsgeschiedenis, maar veeleer een deel van die geschiedenis.” Franciscus reflecteerde op de noodzaak van bescherming, integratie en lange-termijn-oplossingen met het oog op de situatie van minderjarige migranten.

‘De tegenstrijdigheid’

Op de dag dat de boodschap werd gepresenteerd ontving de paus een groep Duitse katholieken en lutheranen. In gesprek met hen zei hij dat “de tegenstrijdigheid van diegenen die het christendom in het Westen willen verdedigen en, anderzijds, tegen vluchtelingen en andere religies zijn” hem niet bevalt.

“Dit is niet iets dat ik in boeken heb gelezen, maar dat ik iedere dag in de kranten en op televisie zie”, aldus Franciscus, die vragen beantwoordde van jongeren uit de groep.

‘De zonde, die Jezus het meest veroordeelt’

Hij zei dat “de ziekte of, je kunt zeggen de zonde, die Jezus het meest veroordeelt is hypocrisie”, wat, voegde hij toe, precies is wat er gebeurt als iemand christen zegt te zijn maar niet volgens de leer van Christus leeft.

“Je kunt geen christen zijn zonder als christen te leven. Je kunt geen christen zijn zonder de Zaligsprekingen te beoefenen. Je kunt geen christen zijn zonder te doen wat Jezus ons in Matteüs 25 leert”, namelijk de hongerigen spijzen, de naakten kleden en de vreemdeling verwelkomen.

‘Hypocrisie’

“Het is hypocrisie”, zei Franciscus, “jezelf christen te noemen en een vluchteling of iemand die hulp zoekt weg te jagen, iemand die hongerig of dorstig is, iemand buiten te gooien die mijn hulp nodig heeft. Als ik zeg dat ik christen ben maar deze dingen doe, ben ik een hypocriet.” (CC/CNS)