<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus roept christenen op vruchtbaar te zijn

KN Redactie 20 december 2017
image
(Foto: CNS/L'Osservatore Romano)

God verwacht van mensen dat ze vruchtbaar zijn door voor anderen te leven en leven te geven.

De paus riep zijn toehoorders op stil te staan bij de lege kribbe die het Kerstkind verwacht en om ervoor te zorgen dat hun hart niet gesloten blijft.

Schande of zegen

Hij stond stil bij de geboorten van Samson en Johannes de Doper, twee bijbelse figuren die werden geboren uit vrouwen die onvruchtbaar waren.
Onvruchtbaarheid werd in die dagen als schande beschouwd terwijl de geboorte van een kind gold als een genade en een gave Gods.

Demografische winter

Het eerste gebod dat God de mens gaf is om vruchtbaar te zijn en de aarde te bevolken. “Waar God is, is vruchtbaarheid”, aldus paus Franciscus.
Hij sprak ook over landen “die gekozen hebben voor de weg van steriliteit en lijden aan de ernstige ziekte van een demografische winter (…) zij hebben geen kinderen.” “Nee, dat is geen welvaart, dat is iets anders. Landen zonder kinderen zijn geen zegen. Vruchtbaarheid is altijd een zegen van God.”

‘Wee ons’

Materiële en geestelijke vruchtbaarheid betekenen leven geven, aldus de paus. Iemand kan er voor kiezen niet te trouwen, zoals priesters en godgewijden, maar zij moeten leven door anderen leven te geven. “Wee ons als wij niet vruchtbaar zijn door goede werken.”

‘Onkruid van egoïsme’

Het is de duivel die onvruchtbaarheid wil. “Hij wil niet dat wij anderen leven geven, hetzij fysiek of geestelijk. Hij die voor zichzelf leeft brengt egoïsme voort, trots, ijdelheid, de eigen ziel strelend zonder voor anderen te leven. De duivel is degene die het onkruid van egoïsme laat groeien en ons laat stoppen vruchtbaar te zijn”, aldus paus Bergoglio.

Geestelijke kinderen

Hij noemde het een genade om kinderen te hebben die je ogen kunnen sluiten als je sterft. Als voorbeeld noemde hij een 90 jaar oude missionaris in Patagonië die vond dat zijn leven als een zucht voorbij was gegaan, maar dat hij zoveel geestelijke kinderen had die hem tot het laatst terzijde stonden.

Vragen om vruchtbaarheid

De paus spoorde aan stil te staan bij de lege kribbe, een “symbool van hoop omdat het Kind zal komen. Of moeten wij het zien als een museumstuk, zonder leven? Ons hart is als de kribbe: is het leeg? Of is het open om onafgebroken leven te ontvangen en te geven? Laten we de Heer vragen de kribbe, ons hart, te vullen en ons te helpen leven te geven, vruchtbaar te zijn.” (KN/VIS)