fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus viert Mis in Czestochowa, Polens ‘geestelijke hoofdstad’

KN Redactie 28 juli 2016
image
Paus Franciscus preekt tijdens de Mis die hij donderdagochtend vierde in het Mariaheiligdom van Czestochowa. (Foto: AP)

[FOTO’S] Op de tweede dag van zijn bezoek aan Polen heeft paus Franciscus de bekende Mariabedevaartsplaats Czestochowa bezocht. Hij vierde de heilige Mis in de openlucht bij gelegenheid van de 1050e verjaardag van de kerstening van Polen.

Aan de Mis namen enkele honderdduizenden gelovigen deel, onder wie ook vele WJD-pelgrims uit het ongeveer 140 kilometer verderop gelegen Krakau. Verder namen ook de Poolse president Andrzej Duda en premier Beata Szydlo deel.

Staf Johannes Paulus II

Aan het begin van de Mis ging hij even onderuit, maar hij kon de Mis gewoon vervolgen.

Veiligheidskrachten

De paus gebruikte tijdens de Mis de herdersstaf van zijn door hemzelf heilig verklaarde Poolse voorganger Johannes Paulus II. KNA maakt melding van een “ongewoon sterke” aanwezigheid van veiligheidskrachten. Franciscus liet zich overigens gewoon rondrijden in een open wagen, met alleen een glazen dak tegen de regen erop.

‘In kleinheid, in nederigheid’

In zijn preek ging de paus in op Gods menswording. “Hij werd ‘geboren uit een vrouw’. Er was geen triomfantelijke binnenkomst of opvallende openbaring van de Almachtige”, maar God “kwam de wereld binnen op de allereenvoudigste manier, als een kind van zijn moeder”, zei Franciscus.

In tegenstelling tot de menselijke verwachting verschijnt Gods koninkrijk “niet op een manier die aandacht trekt maar veeleer in kleinheid, in nederigheid”.

God maakt zich ‘klein’

God, sprak de paus, redt ons mensen “door zichzelf klein, nabij en werkelijk te maken”.

Christus “houdt in het bijzonder van de kleinen, aan wie het koninkrijk van God is geopenbaard (Mt. 11,25); zij zijn groot in zijn ogen en Hij ziet naar hen om (cf. Jes. 66,2)”. Hij “roept de eenvoudigen en ontvankelijken om zijn woordvoerders te zijn”.

‘Sint-Johannes Paulus II en Sint-Faustina’

Daarbij, hield hij de Polen voor, kan gedacht worden aan “zovele zonen en dochters van jullie eigen volk”, onder wie “die nederige en krachtige herauten van barmhartigheid die Sint-Johannes Paulus II en Sint-Faustina waren. Door deze ‘kanalen’ van zijn liefde heeft de Heer onbetaalbare gaven gegund aan de hele Kerk en aan de hele mensheid. Het is significant dat deze verjaardag van de doop van jullie volk precies samenvalt met het Jubileum van Barmhartigheid”.

God is ‘nabij’

God is ook “nabij, zijn koninkrijk is op handen. De Heer wil niet worden gevreesd zoals een machtige en afstandelijke soeverein. (…) we doen er goed aan voor al het andere God te danken dat hij met jullie volk is opgetrokken, jullie bij de hand heeft genomen en heeft vergezeld in zoveel situaties”.

Dat, zei Franciscus, is “waartoe ook wij, in de Kerk, voortdurend worden opgeroepen: te luisteren, betrokken te raken en buren te zijn, delend in de vreugden en worstelingen van mensen, zodat het Evangelie zich steeds consistenter en vruchtbaarder kan verspreiden: goedheid uitstralen door de transparantie van onze levens”.

God is ‘werkelijk’

Tot slot, stelde de paus, is God “werkelijk”. Alles “aan Gods manier van handelen is echt en concreet. (…) Het Woord wordt vlees, wordt geboren uit een moeder, wordt geboren onder de wet, heeft vrienden en gaat naar een feest. Het eeuwige wordt gecommuniceerd door tijd door te brengen met mensen en in concrete situaties”.

‘Evangelie, kruis en trouw aan de Kerk’

De Poolse geschiedenis, “gevormd door het Evangelie, het kruis en trouw aan de Kerk, heeft de besmettelijke kracht van een echt geloof gezien, doorgegeven van gezin op gezin, van vaders op zonen en bovenal door moeders en grootmoeders, die wij zozeer moeten danken”.

Heel bijzonder heeft het Poolse volk “met zijn hand de echte en voorzienige tederheid kunnen aanraken van de Moeder van allen, die ik hier als een pelgrim kom vereren en die we hebben aangeroepen in de psalm als de ‘grote trots van onze natie’”.

‘Volheid der tijden’

In Maria “vinden we complete gelijkvormigheid aan de Heer. Doorheen de geschiedenis, verwoven met de goddelijke draad, is er ook een ‘mariale draad’. (…) Zij is de trap die God nam om af te dalen en ons tot zich te trekken. Zij is het helderste signaal van de volheid der tijden”.

“Moge door haar voorspraak de volheid der tijden ook voor ons tot stand komen. De overgang van voor naar na Christus betekent weinig als het een datum in de annalen van de geschiedenis blijft. Moge ieder van ons in staat zijn een innerlijke doorgang te maken, een pascha van het hart, naar de goddelijke ‘stijl’ belichaamd door Maria. Mogen wij alles in kleinheid doen, en anderen van dichtbij vergezellen, met een eenvoudig en open hart.”

Czestochowa is ‘geestelijke hoofdstad’ Polen

Czestochowa, door Franciscus omschreven als de “geestelijke hoofdstad” van Polen, is met jaarlijks miljoenen pelgrims het grootste van de naar schatting vijfhonderd bedevaartsoorden die het land telt.

Gouden roos voor Madonna Czestochowa

Voorafgaand aan de Mis had de paus in stilte gebeden bij de icoon van de Zwarte Madonna die in Czestochowa wordt vereerd. Hij schonk de wonderdadige icoon een gouden roos, een bijzondere pauselijke onderscheiding voor Mariabedevaartsoorden.

Diezelfde eer viel Czestochowa in 1979 ook te beurt, bij het eerste bezoek dat Johannes Paulus II als paus aan zijn vaderland bracht.

Ongepland bezoek aan zieke kardinaal

’s Ochtends had Franciscus in Krakau een ongepland bezoek gebracht aan de ernstig zieke kardinaal Franciszek Macharski. De nu 89-jarige kardinaal volgde na het tweede conclaaf van 1978 Karol Woytila, paus Johannes Paulus II, op als aartsbisschop van Krakau.

Hij zou die positie tot 2005 bekleden en werd op zijn beurt opgevolgd door Stanislaw Dsiwisz, die jaren privésecretaris was van de in dat jaar overleden Poolse paus. (RV/KNA)

[widgetkit id=”23″]