fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus: ‘Ware eenheid is de eenheid in verscheidenheid’

KN Redactie 4 juni 2017
image
Paus Franciscus begroet gelovigen voorafgaand aan de Mis (Foto: AP)

Paus Franciscus moedigde de Kerk met Pinksteren aan naar eenheid in verscheidenheid te zoeken. “Anders wordt eenheid een verplichting om alles op dezelfde manier te doen en dan is er geen vrijheid.”

Op het hoogfeest van Pinksteren vierde paus Franciscus zondag de Mis op het Sint Pietersplein. Vijftig dagen na Pasen zei de paus tijdens zijn preek, schenkt God ons de Heilige Geest: “het paasgeschenk bij uitstek, een scheppende geest die steeds nieuwe dingen creëert.”

Verschillend en verenigd

En die Heilige Geest, voegde de paus toe, is gekomen om eenheid in verscheidenheid te creëren: “Eerst daalt hij op ieder apart neer en vervolgens laat hij iedereen met elkaar communiceren: eenieder geeft Hij een geschenk en iedereen brengt hij samen in eenheid.”

Op die manier vormt de Heilige Geest een nieuw volk, “verschillend en verenigd, de universele Kerk” en zodoende zei de paus, “is er de ware eenheid, een die volgens God geen uniformiteit is, maar eenheid in verscheidenheid.”

Geen christenen ‘van rechts of links’ zijn

De paus waarschuwde de gelovigen echter ook voor “verscheidenheid zonder eenheid”. Dat gebeurt wel, legde hij uit, wanneer er verschillende fracties en partijen ontstaan, wanneer er scheuringen ontstaan, wanneer we ons afsluiten voor anderen en denken dat we de besten zijn of degenen die altijd gelijk hebben. Als we kortom zelf “hoeders van de waarheid” denken te zijn.

Franciscus waarschuwde voor verdeling in de Kerk: we moeten geen “christenen ‘van rechts of van links’ worden, maar van Jezus”, geen “starre hoeders van het verleden of voorlopers van de toekomst, maar allereerst nederige en dankbare kinderen van de Kerk”.

Geen vrijheid

Anders, zei hij, wordt eenheid uniformiteit: “een verplichting om alles samen te doen, en alles op dezelfde manier, om allemaal op dezelfde manier te denken. Dan wordt eenheid homogeniteit en is er geen vrijheid meer.”

“Mannen en vrouwen van de Kerk zijn, betekent mannen en vrouwen van eenheid zijn” voegde Franciscus toe. “Het is vragen om een hart dat de Kerk als onze moeder ziet, als ons huis: het verwelkomende en open huis waar de veelkleurige vreugde van de Heilige Geest wordt gedeeld.”

Vergeving als cement van de Kerk

“De Geest is het eerste geschenk van de Verrezene en wordt op de eerste plaats geschonken om de zonden te vergeven.” En daarom, zei de paus, is vergeving het cement dat de Kerk verbindt: “de grootste liefde, dat wat ons ondanks alles verenigd houdt, die voorkomt dat alles instort.”

“De vergeving bevrijdt het hart en geeft ons de kans opnieuw te beginnen: de vergeving geeft hoop, zonder vergeving wordt de Kerk niet opgebouwd”, aldus Franciscus.

Tweerichtingsverkeer

De Heilige Geest, zei de paus, wil niet dat we kiezen voor eenrichtingsverkeer: veroordelen, alle deuren dichtgooien, bekritiseren zonder een ander een kans te geven. Nee, de Geest moedigt ons juist aan om altijd voor tweerichtingsverkeer te kiezen: “vergeving ontvangen en vergeving schenken.”

En dus is het nodig dat we eerst onszelf corrigeren en onszelf laten vernieuwen door de vergeving van God, benadrukte de paus. “Pas dan kunnen we anderen met barmhartigheid corrigeren.”

‘Kom Heilige Geest’

Ook Jezus, zei de paus, veroordeelde degenen niet die hem voor zijn dood hadden verlaten en verloochend. In plaats daarvan had Hij hun “de geest van vergeving” geschonken.

Laten we de Heilige Geest dus vragen, zei Franciscus, om weer over ons te komen, want “om te leven hebben we U nodig zoals we water nodig hebben. Kom opnieuw over ons en leer ons de eenheid, vernieuw onze harten en leer ons lief te hebben, zoals U ons liefheeft, om te vergeven zoals U ons vergeeft.” 

50 jaar Charismatische Vernieuwing

Na de Mis begroette paus Franciscus tijdens het Regina Coeli de tienduizenden gelovigen die vanuit de hele wereld naar Rome waren gekomen vanwege het vijftigjarig bestaan van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Ook vanuit Nederland waren KCV’ers naar Rome afgereisd.

Zaterdagavond was de paus aanwezig bij de viering van het KCV-jubileum in het Circus Maximus in Rome. Franciscus dankte de leden van de beweging daar voor het getuigenis dat zij geven. “Dat doet iedereen goed, dat doet mij goed.” (KN)

Lees meer over het jubileum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in de Pinkstereditie van Katholiek Nieuwsblad.