fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Pausbezoek Zweden stond in het teken van de oecumene

KN Redactie 1 november 2016
image
Paus Franciscus en bisschop Younan omhelzen elkaar na het tekenen van de gemeenschappelijke verklaring maandag in Lund. (Foto: AP)

Paus Franciscus heeft zijn tweedaags bezoek aan Zweden dinsdag afgesloten na een Heilige Mis in Malmö.

De 17e buitenlandse reis van de paus stond in het teken van de herdenking van de Reformatie. Samen met de belangrijkste vertegenwoordigers van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) nam Franciscus maandag in Lund deel aan een oecumenische gebedsdienst. Daarmee werd het startschot gelost van de herdenking van 500 jaar Reformatie.

Niet bij scheiding neerleggen

Het was de eerste keer dat een paus samen met lutheranen de Reformatie herdacht. Franciscus spoorde aan zich niet bij de scheiding neer te leggen en zich in te zetten om het schisma te overwinnen.
Het tweedaags bezoek aan Zweden begon maandag met een ontmoeting met de Zweedse premier Stefan Löfven en het koninklijk paar Carl Gustaf en Silvia.

‘Gewone’ heiligen

Aan het slot van zijn bezoek vierde de paus dinsdagmorgen in Malmö met zo’n 15.000 katholieken het Hoogfeest van Allerheiligen. Dit Hoogfeest gaat niet alleen over de officieel erkende heiligen, maar ook over gewone mensen die hun christendom “temidden van een eenvoudig en verborgen leven hebben geleefd”, zei de paus in het Swedbankstadion in Malmö.

Familieleden, vrienden en kennissen

Hun heiligheid uitte zich niet noodzakelijk in de “grote werken” en “buitengewoon successen”, aldus de paus. Ze beleefden hun heiligheid van dag tot dag in liefde voor God en de naaste. “Zeker, onder hen zijn veel van onze familieleden, vrienden en kennissen”, zei de paus.

80 nationaliteiten

Volgens Vaticaanse cijfers zijn 113.000 van de ongeveer 10 miljoen inwoners van Zweden katholiek. Ongeveer de helft van hen zijn immigranten uit meer dan 80 landen.

Verschillen overwinnen

Bij een oecumenische gebedsviering in de Lutherse kathedraal van Lund riepen paus Franciscus en LWF algemeen-secretaris Martin Junge op tot meer inspanningen om de resterende verschillen te overwinnen.
Daarna tekenden de paus en LWF-voorzitter bisschop Munib Younan een gezamenlijke verklaring. Daarin roepen ze op tot een verdiepte theologische dialoog om te komen tot Eucharistische eenheid.

Nieuwe kans

De gezamenlijke herdenking biedt een “nieuwe kans” om een “cruciaal moment in onze geschiedenis te herstellen”, aldus de paus. LWF-bestuurder Junge riep katholieken en lutheranen op zich “af te wenden van een door conflicten en verdeeldheid overschaduwd verleden en de weg van de gemeenschap te kiezen.”

Intercommunie

Beide zijden erkennen in een gemeenschappelijke verklaring de gedeelde wens om de oecumenische inspanningen dusdanig te verdiepen dat een gemeenschappelijke viering van de Eucharistie mogelijk wordt. “Vele leden van onze gemeenschappen verlangen ernaar de Eucharistie samen te kunnen ontvangen als concrete uitdrukking van de volle eenheid”, aldus de verklaring.

Eerste gezamenlijke herdenking

Het was de eerste keer dat een paus deelnam aan een gezamenlijke herdenking van de Reformatie. De Lutherse Wereldfederatie werd in 1947 in Lund opgericht. De LWF vertegenwoordigt nu ongeveer 74 miljoen protestantse christenen uit 145 kerken in 98 landen.

Vluchtelingen, vrede en milieu

Maandagavond nam paus Franciscus deel aan een oecumenisch evenement in het stadion in Malmö. Samen met bisschop Younan riep hij daar op tot oecumenische inzet voor vluchtelingen, vrede en milieubescherming. (KN/KNA)