fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Stockman: Vaticaan onderzoekt euthanasiekwestie Belgische Broeders van Liefde

KN Redactie 8 mei 2017
image
Broeder René Stockman heeft er vertrouwen in dat er van de Belgische bisschoppen en van het Vaticaan een heldere reactie komt op het euthanasiebesluit van de Belgische Broeders van Liefde. (Foto: wikipedia.org - CCBY Bob van Mol)

De Vaticaanse staatssecretaris Pietro Parolin doet persoonlijk onderzoek naar de kwestie rond het toestaan van euthanasie op psychiatrische patiënten in instellingen van de Belgische tak van de Broeders van Liefde.

Dat zegt de generaal overste van de congregatie, broeder René Stockman, volgens Catholic News Service. In een e-mail-interview met CNS stelt Stockman contact over de kwestie te hebben met de Congregatie voor het Godgewijde Leven en het Staatssecretariaat, “die me om meer informatie hebben gevraagd”.

Belgische tak blijft bij nieuw beleid

Broeder Stockman maakte de zaak in Rome aanhangig nadat de Broeders van Liefde Groep, die in België vijftien psychiatrische klinieken runt, een formeel verzoek van het internationaal bestuur afwees om terug te komen op het nieuwe beleidsdocument.

Onlangs nog bevestigde de Belgische tak tegenover Katholiek Nieuwsblad bij zijn nieuwe beleid te blijven. In dat beleid wordt de beschermwaardigheid van het leven niet langer als absoluut aangemerkt.

“Ook deze waarde moet volgens ons afgewogen kunnen worden ten opzichte van de andere waarden die in het geding zijn”, zei voorzitter Raf De Rycke, die toevoegde: “Maar evenzeer gaan we in tegen absoluut stellen van de autonomie of de zelfbeschikking.”

In zijn e-mail aan CNS stelt broeder Stockman echter opnieuw dat voor de broeders “het respect voor het leven absoluut is en niet kan worden opgeofferd voor de autonomie van de patiënt”.

‘Vertrouwen’ dat er een ‘helder antwoord’ komt

De broeder zegt dat hij van de Belgische bisschoppenconferentie “een helder antwoord” op de kwestie verwacht, zoals hij dat ook van het Vaticaan hoopt te krijgen. “Ik heb er vertrouwen in”.

Tegen KN zei hij hierover eerder al “via informele weg toezegging van steun” van de Belgische bisschoppenconferentie te hebben ontvangen. De bisschoppen stelden in 2015 in een verklaring dat het hellend vlak, waarvoor tegenstanders bij invoering van de euthanasiewet waarschuwden, een feit was geworden.

‘Wachten antwoorden af’

In een zondag verspreide schriftelijke verklaring stelt het generaal bestuur opnieuw de visietekst van de Belgische tak “volledig” af te keuren. Op wat de precieze gevolgen zouden zijn als de Belgische tak niet terugkomt op het beleid, wil het bestuur nog niet ingaan.

“We wachten de antwoorden af van de bisschoppenconferentie en van het Vaticaan om ons als congregatie definitief uit te spreken over dit ernstig meningsverschil en we hopen nog steeds om tot een vergelijk te komen, waarbij de beschermwaardigheid van de medemens absoluut kan worden gerespecteerd (…).”

Hoop op aanpassen visiedocument

Stockman schreef CNS dat hij hoopt dat een “helder antwoord van de Kerk” de Belgische tak van de Broeders van Liefde ertoe kan brengen hun visie aan te passen.

“Ik hoop dat we onze verantwoordelijkheid in het veld van de geestelijke gezondheidszorg niet hoeven terug te trekken op de plek waar we als congregatie meer dan tweehonderd jaar geleden met zulke zorg startten.”

Geestelijke gezondheidszorg en scholen

De Broeders van Liefde werden in 1807 gesticht in Gent om te werken onder ouderen en psychiatrische patiënten. Voor de stichter, kanunnik Petrus Jozef Triest, werd in 2001 een zaligverklaringsproces geopend.

In Vlaanderen is de Broeders van Liefde Groep volgens CNS de belangrijkste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast runt de groep scholen. In heel België werken ongeveer twaalfduizend mensen voor de Broeders van Liefde Groep.

Gevraagd om euthanasie

In instellingen van de Broeders van Liefde zouden volgens CNS in het afgelopen jaar ongeveer twaalf psychiatrische patiënten om euthanasie hebben gevraagd. Twee van hen zouden naar elders zijn overgebracht om een eind aan hun leven te maken.