fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
China

Weigel: ‘Laat het Vaticaan uitkijken met China’

KN Redactie 21 september 2016
image
(beeld: AP)

Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin bevestigt dat er diplomatieke gesprekken worden gevoerd met China.

Gespeculeerd wordt op een volledig herstel van diplomatieke relaties met dat land. “Jammer genoeg”, schrijft George Weigel in First Things, “behandelde de opmerkingen van de kardinaal geen van de ernstige vragen die gesteld zijn over de wijsheid van zo’n overeenkomst op dit moment van de geschiedenis.

Weerzinwekkende methodes

1. China is nog altijd een communistisch regime dat onder president Xi Jinping genadeloos mensenrechtenactivisten de duimschroeven aandraait, en ieder ander die geacht wordt een bedreiging voor het regime te zijn. Het gebruikt daarvoor weerzinwekkende methodes. Hoe betrouwbaar zal China bovendien zijn als partner van een eventuele diplomatieke overeenkomst?

Totalitairen

2. Het kerkelijk wetboek van 1983 sluit invloed van burgerlijke autoriteiten op de benoeming van bisschoppen categorisch uit. Volgens Weigel is dit een triomf, misschien wel “de grootste in de moderne geschiedenis van de Vaticaanse diplomatie.” Waarom dit prijsgeven voor het tegemoetkomen aan “totalitairen die vastbesloten zijn van de katholieke Kerk een onderdeel van de Chinese communistische staat te maken?”

Taiwan

3. De H. Stoel heeft deze eeuw de reputatie opgebouwd de grootste institutionele verdediger van basale mensenrechten in de wereld te zijn. Een overeenkomst met China zou het opgeven van de diplomatieke banden met Taiwan betekenen, de eerste democratie in duizenden jaren Chinese geschiedenis. Wat zou dit overlaten van de morele positie van het Vaticaan in de wereld, het enige soort invloed waar het over beschikt?

Huiskerken

4. Het protestants-evangelische christendom doet het onder zinzoekende Chinezen aanmerkelijk beter dan het katholicisme. Zou die achterstand iets te maken kunnen hebben met de splitsing in een ‘ondergrondse’ en ‘overheidsvriendelijk’ katholieke Kerk in China? Kan er niet iets geleerd worden, aldus Weigel, van de ervaring van Chinese ‘huiskerken’ die bloeien, ondanks de afwezigheid van enige formele erkenning door de overheid? Hoe zal een nuntius kunnen bijdragen aan de katholieke evangelisatieopdracht in een land als China? Dat is, aldus Weigel, wellicht de lastigste vraag waar kardinaal Parolin voor staat. (KN/First Things)