fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Antisemitisme is een springlevende demon

KN Redactie 2 december 2016
image
Foto: AP

Het antisemitisme lijkt terug te klimmen uit de donkere krochten waarin het jarenlang verdrongen was.

Het is nog steeds niet salonfähig om openlijk antisemitische uitspraken te doen, maar ‘antizionisme’ – verpakt als kritiek op de staat Israël – is dat inmiddels wél.

Holocaustontkenners

Hoe heeft dat zover kunnen komen? De haat tegen Joden ligt er toch duimendik bovenop? De geschiedenis houdt ons een spiegel voor, we weten waar dergelijk antisemitisme toe kan leiden.

Waarom schrikt de samenleving niet meer op als Joden niet langer ongehinderd met een keppeltje op over straat kunnen gaan, als Joodse instellingen permanente politiebewaking nodig hebben, als synagogen worden beklad, als de ruiten bij een rabbijn worden ingegooid? En dat niet alleen in Nederland, maar in bijna heel Europa. Op sommige Nederlandse scholen kan de docent geschiedenis in de les niet eens meer de Holocaust aan de orde stellen, bang voor ‘oproer’ in de klas door Holocaustontkenners.

Giftige cocktail

Deze trieste feiten zijn het gevolg van het groeiende aantal islamitische allochtonen in Nederland en andere Europese landen. Wat ook ‘helpt’, is dat veel kranten, radio en tv Israël (laten) afschilderen als een schurkenstaat. Denk ook aan de Arabische haatpropaganda via de sociale media en allerlei dubieuze zenders.

Het gevolg laat zich raden: iedere Jood in Nederland is een ‘vijand’. Daarnaast – of onder invloed daarvan? – zijn beleidsmakers en bestuurders het kwaad van het antisemitisme gaan bagatelliseren. Ziedaar de giftige cocktail die leidt tot toenemende antisemitisme – in Nederland, Europa en ook daarbuiten.

Politieke consequenties

De wereld wordt geteisterd door tal van conflicten. Niet het minst in het Midden-Oosten, waar het kleine Israël omringd wordt door vijandige en gewelddadige buren. Dat moet juist ook voor Nederland, gezin onze geschiedenis, een aansporing zijn des te meer alert te zijn op het antisemitisme, met als gruwelijkste dieptepunt de Holocaust. In het onderwijs – zeker ook onder islamitische leerlingen – moeten daar ook in het overheidsbeleid politieke consequenties aan worden verbonden.

De SGP heeft als speerpunt de bedreigde positie van Israël in het meest gewelddadige deel van de wereld. Er mag geen enkel misverstand over bestaan dat de Joden het volste recht op een eigen staat hebben. Niet voor niets is dit bestaansrecht ten volle door de VN erkend.

Strijd tegen Israël

Wil een politiek debat over Israël en de Palestijnen zinvol zijn, dan moet de erkenning van het bestaansrecht van de Joodse staat Israël het vertrekpunt zijn. Dat is toch wel het minste wat je mag vragen. We beseffen dat vrede tussen de Joden en Palestijnen vooral van ‘onderop’ tot stand zal moeten komen, via onder meer economische en humanitaire samenwerking. Druk van bovenaf om te komen tot een tweestatenoplossing werkt niet.

Territoriale tegemoetkomingen aan de Palestijnen blijken tot nu toe vooral een aanmoediging te zijn voor voortzetting van de strijd tegen Israël. Judea en Samaria vormen bovendien de bakermat van de Joodse beschaving. Het is ongewenst dat vanuit Den Haag, Brussel of New York wordt bepaald dat Joden zich niet in deze landstreken mogen vestigen.

Volwaardige plaats

Daarom zet de SGP zich ook op internationaal vlak in om antisemitisme te bestrijden. Wij vinden dat de Nederlandse regering en diplomatie zich hard moeten maken voor een volwaardige plaats van Israël binnen de VN en haar organen en instellingen, en dat zij met alle middelen het telkens weer opduikende antisemitisme in deze gremia moeten bestrijden.

Ook kunnen Palestijnse groeperingen die terreur als middel 
gebruiken (zoals Hamas) niet als gesprekspartner worden geaccepteerd en mogen die geen financiële hulp ontvangen. In het algemeen moet hulp afhankelijk gesteld worden van de onvoorwaardelijke erkenning van Israël. En Nederlandse en Europese subsidies voor Palestijns lesmateriaal waarin onverholen antisemitisme aanwezig is, of zelfs gepropageerd wordt, dient onmiddellijk te worden gestopt.

De omgekeerde wereld

Antisemitisme – wij kunnen en mogen er niet aan wennen. Het is een kwaad dat bestreden moet worden, voordat het óns overweldigt. Het is de omgekeerde wereld als synagogen om veiligheidsredenen de deuren moeten sluiten en onacceptabel dat Joodse scholen in vestingen veranderen. Dat mag nooit normaal worden.

Het voortbestaan van het Joodse volk is een krachtig getuigenis van Gods bemoeienis met deze wereld. Plannen om het volk uit de weg te ruimen, liepen keer op keer stuk. Het is juist Gods bedoeling om de wereld te zegenen door het Joodse volk. Dit heeft en houdt een bijzondere positie, het is Gods oude verbondsvolk.

Bijbelse werkelijkheid

Die bijbelse werkelijkheid drijft ons om ons te keren tegen het ronduit demonische kwaad van het antisemitisme, en dat met alle kracht. Antisemitisme heeft geen toekomst en is gedoemd te mislukken. We zoeken het goede voor het Joodse volk. We bidden en werken voor de vrede van Jeruzalem. Juist daarin ligt een belofte voor vrede tussen de volken.

Roelof Bisschop is Kamerlid voor de SGP