fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Gooi de kerkdeuren maar open!

KN Redactie 12 januari 2017
image
Foto: Flickr.com CCBY vagueonthehow

Nu minder mensen naar de kerk komen, moet de Kerk meer naar de mensen.

In mijn regio Twente is er ophef over het gebruik van een kerkgebouw. Een theatergroep had een toneelstuk over wereldreligies opgevoerd in de katholieke kerk van Saasveld, bij Almelo.

Ongepast

Kardinaal Eijk dreigt nu kerkdiensten in deze Plechelmuskerk te verbieden als het parochiebestuur nog een keer een fout maakt. Volgens hem zijn ongepaste afbeeldingen en teksten ten gehore gebracht op een gewijde plaats. Het stoort de kardinaal ook dat de parochie het stenen altaar heeft vervangen door een houten exemplaar.

Erg jammer dat onze kardinaal zo bezig is. In moeilijke tijden werden kerkdiensten in boerenschuren gehouden. Ik denk dat onze paus moet ingrijpen, anders lopen de kerken leeg en verdwijnen de kerken uit de kerkdorpen. Waar anders komt het woord ‘kerkdorp’ vandaan: de kerk is een centrale plek die met de tijd mee moet gaan.

Andere activiteiten

Moet echt de hele kerk altijd gereserveerd blijven voor de Mis? Ik vind van niet. We kunnen een deel van de kerk best openstellen voor andere activiteiten. Een kerk hoort volgens mij open te staan voor de samenleving. Paus Franciscus geeft de katholieke kerkgemeenschappen veel vrijheid voor vernieuwing. Hij geeft ruimte voor ideeën en nieuwe samenwerkingen.

Bovendien groeit de economische noodzaak. De tijden zijn voorbij dat mensen in hun testament hele boerderijen en gronden schonken aan de kerk. Het aantal kerkgangers neemt af en zo ook de opbrengst van collectes.

Opengooien

Gooi die kerkdeuren dus maar open! De Kerk en alle christenen horen steeds in dialoog te zijn met de wereld. Alleen zo kunnen we onze vaste waarden verkondigen. Het spreekwoordelijke ‘preken voor eigen parochie’ is niet voldoende. Nu minder mensen naar de kerk komen, moet de Kerk meer naar de mensen.

Amper de helft van de Nederlanders voelt zich religieus, aldus het CBS. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. De ontkerkelijking is treurig voor de mensen die het betreft, maar ook voor de samenleving. Want het christendom is de basis van veel pijlers van onze maatschappij.

Euroscepsis

Denk aan de oprichting van de Europese samenwerking, die ons al vele decennia vrede en welvaart brengt. De founding fathers in de jaren vijftig waren overwegend katholieken. Visionaire politici zoals Joseph Luns van onze KVP wilden delen met anderen en gaven elkaar vertrouwen. Door de ander de hand te reiken, komt iedereen verder.

Tegelijk met de ontkerkelijking zien we groeiende euroscepsis. Ik vrees dat het met elkaar samenhangt. De christelijke cultuur van ‘samen delen’ maakt plaats voor de ik-ik-ik-samenleving. En die richting wil ik niet uit.

‘Preek van een leek’

Om het tij te keren, moeten we niet alleen kerkgebouwen openstellen, maar ook kerkdiensten vernieuwen. Ik wil ‘hoor en wederhoor’ in de kerk. Laat ook eens een buitenstaander een mening geven in de kerk. Dat kan heel verfrissend zijn. Het concept preek van een leek wint de laatste tijd aan populariteit. En terecht.

Zelf mocht ik een ‘preek van een leek’ houden in de Dorpskerk in Bathmen. De Protestantse Gemeente Bathmen had me gevraagd om te komen spreken over DNA-technieken en klonen van dieren. Daar had ik eerder mijn zorgen over beschreven in Katholiek Nieuwsblad.

Leuk debat

De uitnodiging dwong mij om er nog eens dieper over na te denken. Ik vertelde over de lessen die God ons geeft in Genesis. En dat we moeten hopen en bidden dat God deze nieuwe technieken in goede banen geleid.

Daarna ontstond een leuk debat. Zo kreeg ik de vraag of er 
vernieuwingen zijn waarvan we 
tevoren weten dat ze geen negatieve effecten hebben. De vragensteller zei er bij dat hij zelf zo’n vernieuwing niet kende.

Moderniseren

Premier Rutte hield in Den Haag onlangs ook een ‘Preek van een Leek’. En in Amersfoort komt dit jaar zelfs een rapper (Jiggy Djé) op de kansel zijn visie delen. Het zijn interessante vernieuwingen.

We kunnen niet doorgaan met preken voor steeds kleinere parochies. Zonder iets af te doen aan ons geloof en de christelijke vaste waarden, moeten we het kerkgebruik en de kerkdiensten moderniseren.

Annie Schreijer-Pierik is lid van het Europees Parlement voor het CDA.