<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Handen af van christelijke symbolen op christelijke scholen

KN Redactie 13 april 2017
image
Palmpasen in Enschede (Foto: wikipedia.org - CCBY IIVQ/Tijmen Stam - beeld aangesneden)

Respect tonen voor andersgelovige kinderen doe je niet door de christelijke identiteit van je school af te zwakken. Je doet dat juist vanúit je eigen identiteit.

Protestantse en rooms-katholieke basisscholen in Den Haag zwakken het christelijk karakter van hun paasvieringen af om ouders van islamitische leerlingen te behagen. Dit lazen wij in het Algemeen Dagblad. Soms wordt zelfs de bovenkant van paasstokken afgebroken als islamitische leerlingen niet mogen rondlopen met een kruis.

De haan

Niemand kan ons geloof, onze tradities of onze waarden kapot maken. Dat kunnen we alleen zélf. De haan die op elke palmpaaskruis hoort te prijken, staat symbool voor de haan die kraaide nadat Petrus Jezus verloochend had.
Het past bij onze christelijke overtuiging om rekening te houden met de gevoelens van andersdenkenden. Maar dat is iets anders dan onze tradities en religieuze symbolen af te breken, zoals op één van de betrokken scholen letterlijk het kruis werd afgebroken, opdat moslims zich niet aangevallen zouden voelen.

Invulling paasfeest

Terecht stelt Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, dat het aan scholen zelf is hoe zij aandacht en invulling aan het paasfeest geven. Daar heeft de Tweede Kamer niets over te zeggen. Maar het staat Kamerleden wel vrij om er iets van de te vinden. Want we mogen toch verwachten dat juist op rooms-katholieke en christelijke scholen ruim aandacht is voor de christelijke tradities?

Geen ouder is verplicht om te kiezen voor een bijzondere school, en zeker in de stad Den Haag is er een ruime keuze uit scholen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden én een keur aan openbare scholen. Dit pluriforme scholenaanbod is nou juist één van de verdiensten van de vrijheid van onderwijs zoals die honderd jaar geleden in artikel 23 van de Grondwet is vastgelegd.

Omdraaien

En laten we het ook eens omdraaien: mogen de ouders die wél bewust voor een katholieke school kiezen er niet van uitgaan dat hun kinderen de tradities en symbolen die bij de christelijke hoogtijdagen horen, krijgen overgebracht? En dat zij zich terecht gekwetst kunnen voelen als het kruis dat bij de palmpaasprocessies wordt gedragen wordt verminkt om andersgelovigen te gerieven?

Jezus in de Koran

Eén van de schoolleiders die het Algemeen Dagblad aanhaalt, stelt dat er een tegenstrijdigheid zou zitten in het enerzijds ferm voor je tradities staan en anderzijds respect hebben voor elkaar. Wij beleven dat anders. Juist vanuit je eigen traditie en geloof kan je begripvol zijn naar anderen. Dat is wat anders dan je eigen tradities af te zwakken of af te breken.

Het voorbeeld dat één van de scholen aandraagt, namelijk dat er voor de islamitische leerlingen een link naar de Koran kan worden gelegd, of kan worden uitgelegd dat Jezus in de Koran als profeet wordt erkend kan helpen bij het onderlinge begrip. Maar het kan niet zo zijn dat scholen zich belemmerd voelen om de boodschap van Pasen uit te dragen.

Hoop

Iedereen mag het paasfeest invullen zoals hij of zij dat wil. Ons pleidooi is dat als we angst hebben voor het verlies van onze cultuur of ons geloof, we dan niet naar de ander moeten kijken, maar naar onszelf.

Pasen is een feest van hoop en van nieuw leven en nieuwe kansen voor iedereen van goede wil. Een feest waar we naar uitzien om deze Goede Week mee te besluiten. En juist dankzij deze katholieke hoogtijdag kijken wij vol vertrouwen uit naar het palmpaasfeest van volgend jaar.

Michel Rog en Martijn van Helvert zijn Tweede Kamerlid voor het CDA. Rog is woordvoerder Onderwijs, Van Helvert woordvoerder Mensenrechten & Christenvervolging.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.