fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Katholiek onderwijs heeft de ouders nodig

KN Redactie 25 april 2017
image
Foto: AP

Verus probeert katholieke ouders via internet meer bij het katholiek onderwijs te betrekken. ‘Onderwijsbisschop’ Jan Hendriks juicht het initiatief toe.

Maar ouderbetrokkenheid kan ook een positieve invloed hebben op de school zelf en er bijvoorbeeld toe bijdragen dat de katholieke identiteit van een school op een positieve manier vorm krijgt. Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, is daarom een digitale community, een digitale gemeenschap, begonnen.

Wezenlijk

Voor katholiek onderwijs is de betrokkenheid en participatie van ouders wezenlijk. Het is gericht op vorming van de menselijke persoon en niet zozeer op het overdragen van bepaalde weetjes. “Om John Latijn te leren, moet je niet alleen Latijn kennen, maar moet je ook John leren kennen”, zei paus Johannes Paulus I ooit al.

Kerkelijke documenten spreken dan ook over scholen als middel tot opvoeding. Als we onderwijs al te technisch opvatten, verliezen we uit het oog dat het gaat om een mens, die op het leven wordt voorbereid, om de ‘integrale vorming van de menselijke persoon’.

Dat neemt overigens niet weg dat een katholieke school ook qua kennisoverdracht van goede kwaliteit moet zijn, minstens op hetzelfde niveau als van andere scholen, zegt het kerkelijk wetboek. Maar aan ‘losse’ kennis heeft een werkgever misschien iets, vormend is die niet; dat gebeurt pas als kennis onderdeel is van een visie en van ‘vorming van heel de mens’.

Verlangens en zorgen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en scholen staan hen hierin bij. Er bestaat bij ouders meer verlangen naar invulling van de katholieke identiteit dan scholen vaak denken. Veel ouders hopen dat de school hun kind iets van de katholieke waarden en cultuur kan meegeven, een taak waarvoor zij zichzelf nogal eens onvoldoende voelen toegerust.

Vaak ook zijn er (terechte) zorgen, zoals bijvoorbeeld over de ‘Week van de Lentekriebels’ waarin op (basis)scholen seksualiteit en gender-issues aan de orde worden gesteld. Wat doen ze met mijn kind? Tegelijk is het de laatste jaren steeds moeilijker geworden ideeën en verlangens hieromtrent over het voetlicht te brengen.

Ontmoeten en inspireren

De Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) zag zelf geen kans om hierin verder te gaan maar heeft in Verus een partner gevonden die met de digitale community ouderbetrokkenheid bij katholiek onderwijs op een nieuwe manier gaat kanaliseren.

“De community wil een plaats zijn waar ouders van katholieke scholen elkaar ontmoeten, inspireren en met scholen het gesprek aangaan over het goede van katholiek onderwijs. Het is ook een (besloten) plek waar we bezorgd kunnen zijn en op constructieve wijze met elkaar naar wijsheid zoeken. Als we het over elkaar en over de school hebben, ervaren we soms verschillen. We zoeken met elkaar en spreken met respect”, aldus Verus.

Een goede vorm

Wat stel ik me van deze digitale community voor? Ik hoop dat die ouders enthousiast maakt om zich in te zetten voor een school die de katholieke identiteit in een goede vorm weet te gieten, dat er ideeën worden uitgewisseld en praktijkverhalen.

Natuurlijk begrijp ik dat een gemiddelde katholieke school geen bolwerk van kerkelijke catechese kan zijn en dat hoeft ook niet. Daar zijn andere mogelijkheden voor (als het goed is).

Zwakke band 

Maar uit ervaring weet ik hoe positief sommige dingen kunnen werken: school- of klassenvieringen, contact met de plaatselijke kerkgemeenschap door bijvoorbeeld een bezoek aan de kerk, inzet voor de vastenactie, palmpaasstokken maken en die na een viering wegbrengen of een bezoek aan een klooster of bedevaartplaats.

Soms spreek ik ouders die op zich een zwakke band met de Kerk hebben, maar bijna met tranen in de ogen ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ zingen. Dat zaadje was dus in goede grond gevallen, ze hebben het meegenomen als iets moois waar ze dankbaar aan terugdenken.

Concrete initiatieven

Natuurlijk kunnen in de community ook allerlei andere onderwerpen aan de orde komen, die voor ouders van belang zijn. In ieder geval: ouders die bij katholieke scholen betrokken zijn, kunnen er met elkaar hun enthousiasme en concrete initiatieven delen en elkaar inspireren om van de katholieke school iets moois te maken.

Ik ben dus blij met deze community van ‘ouders van katholieke scholen’ en wens dit initiatief van harte alle zegen toe! Dat het heel vruchtbaar mag worden!

Mgr. Jan Hendriks is hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam en bisschop-referent voor het onderwijs.

Info over de community: pgerrits@verus.nl, mneomagus@verus.nl.

Toetreden: verusouders.ning.com/main/invitation/new