fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Toenemende verwarring

KN Redactie 8 december 2016
image
Italiaanse kranten op de dag na de verkiezing van paus Franciscus (Foto: AP)

De verkiezing van paus Franciscus heeft een “Lourdes-achtige” genezing tot stand gebracht van traditioneel op Rome gebeten liberaal-katholieke media en commentatoren.

Na zich er decennialang op allerlei manieren tegen afgezet te hebben, zijn zij nu als bij toverslag geheel en al met Rome verzoend. Geen wonder, zegt Padraig Wynne. Zij blijken een bondgenoot te hebben op de meest onverwachte plaats: de Stoel van Petrus.

Loyaliteit aan de paus

Opeens is er een paus “die ‘cultuurstrijd’-katholieken in hun eigen zwaard kan doen vallen en de gelovigen naar progressievere weiden kan leiden, op basis van hun eigen paradoxale loyaliteit aan…de paus”.

Dat schrijft de Amerikaanse auteur in ‘Wanting to Love the Pope’, een opiniebijdrage voor het gerespecteerde Amerikaanse tijdschrift First Things. Daarin geeft Wynne een treffende beschrijving van de verwarring die zich in toenemende mate van goede katholieke gelovigen meester maakt.

‘Tijdvak van verwarring’

In dit “tijdvak van verwarring heeft Franciscus meer dan eens geklaagd over farizeeën, rigiditeit en legalisme in de Kerk”, aldus Wynne. “De wens voor helderheid in ingewikkelde morele kwesties lijkt hem te irriteren. In plaat van priesters aan te moedigen staan zijn documenten en opmerkingen bol van zijdelingse kritiek.”

“Gelovige katholieken die werkelijke offers hebben gebracht om volgens de moeilijke leer van de Kerk te leven, worden gelijkgesteld aan de harteloze oudste broer in de parabel van de Verloren Zoon”, zegt Wynne, terwijl kardinalen die de paus ongevraagd van advies dienen, dat nagedragen krijgen.

Intimidatie

Via de jezuïet Antonio Spadaro, een intieme adviseur van paus Franciscus, hebben ze via een tweet zelfs het etiket ‘Slangtong’ opgedrukt gekregen. Dat is de omkoopbare consigliere van Saruman uit In de ban van de Ring. Spadaro trok de tweet later in en ontkende die zo bedoeld te hebben.

“Als het gaat om kritiek op Amoris Laetitia”, constateert Wynne niettemin, “lijkt Rome zich in te stellen op intimidatie, ondanks talloze blijken van bezorgdheid over het effect van het document op de sacramentele integriteit van het huwelijk en de Eucharistie.”

Ongemakkelijkheid

“Katholieken houden van de paus, willen van de paus houden, inclusief paus Franciscus.” Dat staat voorop, ook bij Wynne. “Maar in de mate waarin zij hun geloof echt kennen, de Kerk liefhebben en proberen volgens haar leer te leven, voelen velen zich ook toenemend ongemakkelijk.”

Aan deze ongemakkelijkheid wil Wynne – bij alle aanhankelijkheid voor de Heilige Vader – een stem geven. Het verzet tegen Amoris Laetitia is immers geen nostalgie, maar gaat om de leer, de kern van het geloof zelf.

“Het is waard om voor te vechten”, vindt Wynne en hij voorspelt: “De problemen in het document kunnen een tijdje gladgestreken worden, maar zullen niet weggaan. En de aanstelling van nieuwe kardinalen als verkopers van Rome zal ze niet verdoezelen.”