fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Geroepen tot hoop

KN Redactie 21 april 2016
image

Mgr. De Korte, de aankomende bisschop van Den Bosch, sprak recent op een CobbenhagenAvond voor de studenten van de Universiteit van Tilburg. Het thema was ‘God is onuitputtelijke liefde’.

De bisschop is gewoon regelmatig van zich te laten horen, in columns, in bijdragen op de website van zijn bisdom, door lezingen en andere publieke optredens.

Groenlezing

Een en ander wordt dan gebundeld in boeken zoals Geroepen tot hoop, dat mgr. De Korte presenteerde bij zijn eigen presentatie als de nieuwe bisschop van Den Bosch. Het bevat onder meer de Groenlezing die de bisschop vorig jaar als eerste katholiek voor de ChristenUnie hield.

Helder en toegankelijk

Mgr. De Korte heeft een heldere en toegankelijke stijl van schrijven, die eerder tastend en onderzoekend is dan docerend. Dat neemt niet weg dat je het nodige van hem kunt opsteken: hij is breed belezen. Voor het katholiek sociaal denken ruimt hij veel plaats in.

Constructieve kritiek

De Amerikaanse theoloog Eduardo Echeverria, geen onbekende in deze krant, heeft een uitgebreide (Engelse) recensie geschreven van Geroepen tot hoop op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Hierin prijst hij het boek, maar levert ook een constructieve kritiek. Naar zijn mening stelt de bisschop het geloof te zeer voor als alleen maar een genadekwestie.

Theologen onder elkaar

Het geloof wordt echter ook geschraagd door de ons omringende werkelijkheid, iets wat uitgedrukt wordt in de voor het katholieke geloof eveneens centrale notie van de natuurwet, die juist ook voor het sociale denken van de Kerk van fundamentele betekenis is.

Daarom stelt Eccheverria de vraag “wat is de relatie tussen geloof en rede, volgens bisschop De Korte?”, en dat is een uitnodiging van theologen onder elkaar.

Het huwelijk

Laten we hopen dat mgr. De Korte daar bij gelegenheid op ingaat. Overigens vindt de lezer van Geroepen tot hoop hier wel degelijk al een aanzet toe in het korte maar mooie essay ‘Onder de boog van het verstand’, waarin de bisschop vanuit schepping en openbaring een elegante boog trekt naar incarnatie en Eucharistie en dan – heel actueel – uitkomt bij het huwelijk.

Verstoorde relatie

De crisis van het huwelijk heeft immers veel te maken met die verstoorde relatie tussen geloof en rede. Zolang dat zo is, moet “de spanning tussen de hooggestemde huwelijksleer en het weerbarstige leven van iedere dag”, volgens mgr. De Korte, “zo goed mogelijk worden uitgehouden”.

Een mislukt huwelijk betekent nog niet een mislukt bestaan, ook niet als gelovige. Want “onder de boog van het verbond kunnen falende mensen gelukkig de scherven van hun bestaan oprapen en verdergaan”. 

Mgr. Gerard de Korte, Geroepen tot hoop. Bouwen aan een barmhartige Kerk. Uitg. Kok, 160 pp., pb., € 16,50, ISBN 978 90 435 2660 9